ochranná sieť

Ochranná sieť

Drôtené pletivo zavesené na samostatných lanách pod nosnými a ťažnými lanami lanovky nad objektmi, ktoré treba chrániť proti pádu voza alebo materiálu z voza.

Ochranná sieť je dôležitým bezpečnostným prvkov v oblasti zásobovania a manipulácie s materiálmi. Ide o drôtené pletivo, ktoré je zavesené na samostatných lanách pod nosnými a ťažnými lanami lanovky nad objektmi, ktoré treba chrániť pred pádom vozov alebo materiálu.

Táto sieť je často používaná v priemyselných prostrediach, skladoch, banských činnostiach a v iných odvetviach, kde dochádza k preprave materiálu pomocou lanoviek. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby sa žiadny materiál neprelial alebo nepadol z vozov na objekty alebo osoby pod lanovkou, čím sa minimalizuje riziko nehôd a zranení.

Ochranná sieť sa často vyrába z pevného a odolného materiálu, ako je oceľové pletivo, aby zabezpečila spoľahlivosť a trvanlivosť. Sieť je navrhnutá tak, aby bola dostatočne silná na to, aby udržala váhu materiálu a vozov, ktoré prechádzajú lanovkou, a aby zabezpečila ich bezpečný prechod nad objektmi.

V ekonomickom kontexte je dôležité zohľadňovať náklady na nákup, inštaláciu a údržbu ochrannej siete. Aj keď je to investícia do bezpečnosti, môže mať významný vplyv na náklady a efektívnosť prevádzky v priemyselných odvetviach, kde je dôležité minimalizovať riziko straty materiálu a zranení pracovníkov.

Ochranná sieť je teda dôležitým prvkom v oblasti zásobovania a logistiky, ktorý prispieva k bezpečnosti a spoľahlivosti prepravy materiálu lanovkou a ochrane prostredia a ľudí pod ňou.

Drôtené pletivo zavesené na samostatných lanách pod nosnými a ťažnými lanami lanovky nad objektmi, ktoré treba chrániť proti pádu voza alebo materiálu z voza.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥