obrat – predaj

Obrat – predaj v ekonomike logistiky

1. (Finančne) Zisky z tovaru a služieb dodaných externému odberateľovi. 2. (Množstevne) Množstvo tovaru a / alebo služieb dodaných a faktúrovaných externým odberateľom.

Obrat – predaj je kľúčovým pojmom v oblasti ekonomiky logistiky. Tento termín sa vzťahuje na dva hlavné aspekty – finančný a množstevný, ktoré sú dôležité pre riadenie dodávateľského reťazca a logistických operácií.

1. Finančný obrat – predaj

Finančný obrat – predaj predstavuje zisky, ktoré spoločnosť dosiahla prostredníctvom predaja tovaru a služieb externým odberateľom. Tento ukazovateľ je kľúčovým meradlom pre ekonomickú výkonnosť spoločnosti a jej schopnosť generovať príjmy. Riadenie tohto aspektu obratu – predaja je kritické pre zabezpečenie finančnej stability a rastu podniku.

2. Množstevný obrat – predaj

Množstevný obrat – predaj sa týka množstva tovaru a / alebo služieb, ktoré boli dodané externým odberateľom a faktúrované. Tento aspekt je dôležitý pre riadenie skladových zásob, plánovanie výroby a zabezpečenie dostupnosti produktov pre zákazníkov. Správne riadenie množstevného obratu – predaja môže pomôcť minimalizovať skladové náklady a zvýšiť efektivitu logistických operácií.

Význam obratu – predaja v logistike

Obrat – predaj má kľúčový význam v logistických procesoch a riadení dodávateľského reťazca. Jeho dôležité aspekty zahŕňajú:

  • Plánovanie zásob: Množstevný obrat – predaj pomáha pri plánovaní skladových zásob a minimalizácii nadmerných zásob.
  • Plánovanie produkcie: Poznanie množstva tovaru, ktorý bude potrebný na uspokojenie dopytu, je kľúčové pre plánovanie výroby.
  • Zlepšenie zákazníckej spokojnosti: Rýchly a spoľahlivý finančný obrat – predaj môže prispieť k zlepšeniu zákazníckej spokojnosti a budovaniu zákazníckej lojality.

Budúcnosť a výzvy

Obrat – predaj zostáva kľúčovým ukazovateľom v oblasti logistiky a dodávateľského reťazca. S rastom globálnej konkurencie a technologickým pokrokom budú spoločnosti čeliť novým výzvam, ako napríklad zlepšenie sledovateľnosti zásob, optimalizácia doručovacích procesov a adaptácia na zmeny v dopyte. Úspešné riadenie obratu – predaja bude pre podniky stále kľúčové pre dosiahnutie konkurenčnej výhody.

1. (Finančne) Zisky z tovaru a služieb dodaných externému odberateľovi. 2. (Množstevne) Množstvo tovaru a / alebo služieb dodaných a faktúrovaných externým odberateľom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥