Obmedzenie sumy úrazovej dávky

Obmedzenie sumy úrazovej dávky v sociálnom poistení

Krátka definícia: Obmedzenie sumy úrazovej dávky. Definícia podľa zákona: Podľa § 111 ods. 2 zákona sa suma úrazovej dávky poskytovaná poškodenému s výnimkou pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie obmedzí podľa rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa alebo právnickej osoby, v prípade nárokov osôb uvedených v § 17 ods. 2 zákona, ktorej sa často zbavil podľa § 196 ods. 2 až 5 Zákonníka práce, to znamená že sa zníži o mieru zavinenia poškodeného.

Obmedzenie sumy úrazovej dávky – Vysvetlenie

Obmedzenie sumy úrazovej dávky je dôležitým konceptom v oblasti sociálneho poistenia, ktorý má vplyv na výšku úrazovej dávky, ktorú môže poškodená osoba očakávať po úraze. Toto obmedzenie je definované v zákone a je založené na zodpovednosti zamestnávateľa alebo právnickej osoby za úraz a na mieru, do akej poškodený prispel k svojmu úrazu.

Zodpovednosť zamestnávateľa

V prípade úrazu, ktorý sa stal na pracovisku, je zamestnávateľ zodpovedný za následky úrazu. To znamená, že zamestnávateľ musí poskytnúť úrazovú dávku poškodenému zamestnancovi. Opatrenia obmedzenia sumy úrazovej dávky sa uplatňujú na tento aspekt zodpovednosti.

Miera zavinenia poškodeného

Miera obmedzenia sumy úrazovej dávky závisí od množstva zavinenia poškodeného. Ak poškodený prispel k svojmu úrazu významným spôsobom, jeho úrazová dávka môže byť obmedzená. To znamená, že suma, ktorú dostane poškodený, môže byť znížená v súlade s jeho vlastným prínosom k úrazu.

Je dôležité poznamenať, že obmedzenie sumy úrazovej dávky nezahŕňa opatrenia týkajúce sa pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie. Tieto opatrenia sa poskytujú poškodeným osobám na zlepšenie ich pracovných schopností a znovuzačlenenie do pracovného trhu.

Obmedzenie sumy úrazovej dávky je dôležitým nástrojom v rámci sociálneho poistenia, ktorý pomáha udržiavať spravodlivý a vyvážený systém poskytovania dávok po úrazoch.

Krátka definícia: Obmedzenie sumy úrazovej dávky. Definícia podľa zákona: Podľa § 111 ods. 2 zákona sa suma úrazovej dávky poskytovaná poškodenému s výnimkou pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie obmedzí podľa rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa alebo právnickej osoby, v prípade nárokov osôb uvedených v § 17 ods. 2 zákona, ktorej sa čiastočne zbavil podľa § 196 ods. 2 až 5 Zákonníka práce, to znamená že sa zníži o mieru zavinenia poškodeného.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥