Obchody s termínovanými peniazmi

Obchody s termínovanými peniazmi v kontexte podielových fondov

Obchody s termínovanými peniazmi sú dôležitou súčasťou finančných trhov a podielových fondov. Tieto obchody majú rôzne charakteristiky a významy, ktoré ovplyvňujú fungovanie finančného systému. V tomto článku preskúmame podrobnosti týkajúce sa obchodov s termínovanými peniazmi a ich význam v ekonomike.

Charakteristika obchodov s termínovanými peniazmi

Obchody s termínovanými peniazmi sú peňažné transakcie, pri ktorých je dohodnutá splatnosť v budúcnosti, často od 1 do 12 mesiacov od dátumu uzatvorenia obchodu. Tieto obchody môžu mať niekoľko dôležitých charakteristík:

  • Úroková sadzba: Úroková sadzba je dohodnutá v čase uzatvorenia obchodu a platí počas celého obdobia danej transakcie. Táto sadzba môže byť fixná alebo pohyblivá v závislosti od dohody medzi stranami.
  • Splatnosť: Splatnosť termínovaných obchodov sa pohybuje od niekoľkých mesiacov do jedného roka. Táto dlhšia splatnosť ich odlišuje od krátkodobých peňažných trhových transakcií.
  • Centrálna banka a call money: V niektorých prípadoch môže centrálna banka mať možnosť odvolať takýto termínový obchod, vtedy sa tieto peniaze označujú ako „call money.“ Výpovedná lehota pre call money sa môže pohybovať od niekoľkých hodín až po niekoľko dní.

Význam obchodov s termínovanými peniazmi

Obchody s termínovanými peniazmi majú viacero významov a účelov v ekonomike a finančnom systéme:

  • Likvidita: Tieto obchody prispievajú k likvidite finančných trhov tým, že umožňujú investorom a účastníkom trhu efektívne riadiť svoje finančné prostriedky.
  • Riadenie rizika: Termínované obchody umožňujú účastníkom trhu zabezpečiť sa proti neistote a riziku výkyvov úrokových sadzieb.
  • Indikátory trhu: Úrokové sadzby na termínovaných peniazoch môžu slúžiť ako dôležitý indikátor hospodárskeho a finančného zdravia.

Je dôležité poznamenať, že obchody s termínovanými peniazmi sú široko využívaným nástrojom na finančných trhoch a majú zásadný vplyv na fungovanie hospodárstva. Ich charakteristika a účel sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych trhových podmienok a potrieb účastníkov trhu.

tu sa splatnosť pohybuje od 1 po 12 mesiacov, pričom úroková sadzba je stanovená v čase uzatvorenia obchodu a platí počas celého obdobia danej transakcie. Centrálna banka má možnosť takýto termínový obchod odvolať, vtedy sa tieto peniaze označujú ako call money a výpovedná lehota sa môže pohybovať od niekoľkých hodín až po niekoľko dní.

Peňažné obchody pri ktorých sa splatnosť pohybuje od 1 po 12 mesiacov, pričom úroková sadzba je stanovená v čase uzatvorenia obchodu a platí počas celého obdobia danej transakcie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥