normohodina

Normohodina výroby: Jednotka času vo výrobe

Normatívna jednotka času, ktorá sa musí vynaložiť na jednotku pracovnej úlohy alebo na celú pracovnú úlohu za konkrétne výrobné podmienky.

Normohodina je dôležitým pojmom vo výrobnom odvetví, ktorý slúži na meranie a hodnotenie pracovnej náročnosti výrobných procesov. Jedná sa o normatívnu jednotku času, ktorá udáva, koľko času by malo byť vynaložené na vykonanie určitej pracovnej úlohy alebo na dokončenie celého výrobného procesu.

Pre výrobné spoločnosti je normohodina kľúčovým ukazovateľom pri plánovaní a riadení výrobných operácií. Pomáha stanoviť realistické časové rámce pre výrobu konkrétnych produktov a poskytuje základ pre stanovenie nákladov na pracovnú silu. Výpočet normohodín zohľadňuje rôzne faktory, vrátane technických schopností pracovníkov, technického vybavenia a štandardných pracovných postupov.

Normohodiny sa môžu líšiť medzi rôznymi druhmi výrobkov a výrobnými procesmi. Napríklad výroba komplexných strojov môže vyžadovať viac normohodín ako jednoduchá montážna práca. Taktiež sa berú do úvahy faktory, ako je kvalifikácia zamestnancov a ich skúsenosti.

Pre manažérov vo výrobe je dôležité sledovať a aktualizovať normohodiny pravidelne, aby zabezpečili efektívne využitie pracovnej sily a minimalizovali nadmerné pracovné náklady. Príliš nízke normohodiny môžu viesť k preťaženiu pracovníkov a oneskoreniu výrobných procesov, zatiaľ čo príliš vysoké normohodiny môžu zvýšiť náklady a znížiť konkurencieschopnosť spoločnosti.

Normohodina je teda dôležitým nástrojom pre efektívne riadenie výroby a hodnotenie pracovnej náročnosti výrobných procesov. Je to ukazovateľ, ktorý pomáha spoločnostiam dosiahnuť optimálnu efektívnosť a konkurencieschopnosť vo výrobnom odvetví.

Normatívna jednotka času, ktorá sa musí vynaložiť na jednotku pracovnej úlohy alebo na celú pracovnú úlohu za konkrétnych výrobných podmienok.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥