Nacizmus

nacizmus: ideológia a dôsledky

Nacizmus je ideológia a politická doktrína, ktorá výrazne ovplyvnila dejiny 20. storočia. Táto totalitná ideológia, charakteristická rasizmom, antisemitizmom a agresiou, je tesne spojená s nemeckým fašizmom a politickým hnutím NSDAP (Národnosocialistická nemecká pracujúca strana), ktoré viedlo Adolfa Hitlera.

Pôvod a vývoj: Nacizmus vznikol v Nemecku po prvej svetovej vojne. NSDAP bola založená v roku 1919 a stala sa hlavným hlasom nacistickej ideológie. Nacizmus zdôrazňoval národnú nadradenosť a rasovú čistotu. Táto ideológia rýchlo nabrala na sile a viedla k tragickým udalostiam 20. storočia.

Rasizmus a antisemitizmus: Jedným z najznámejších rysov nacizmu bol rasizmus. Nacisti verili v nadradenosť árijskej rasy a diskriminovali iné rasy, čo viedlo k systematickému prenasledovaniu a genocíde, vrátane holokaustu. Židia, Rómovia a iné etnické skupiny boli zvlášť perzekuované.

Agresia a vojna: Nacistický režim podnikol vojenské invázie do viacerých krajín, čo vyústilo do 2. svetovej vojny. Nacistické Nemecko sa stalo symbolem násilia a deštrukcie, pričom bola zodpovedné za smrť miliónov ľudí.

Neonacizmus a extremismus: Aj keď nacizmus ako oficiálna ideológia Nemecka skončil s koncom 2. svetovej vojny a Norimbergským procesom, niektoré skupiny a jednotlivci sa dodnes stotožňujú s ideálmi nacizmu. Títo jednotlivci sa označujú ako neonacisti a niekedy sa prejavujú ako skinheadi. Ideológie nacizmu neexistujú len v histórii, a preto je dôležité monitorovať a potláčať akékoľvek prejavy extremismu a násilia spojeného s touto ideológiou.

Nacizmus je významným príkladom ideológie, ktorá zneužila svoju moc a viedla k masovému utrpeniu a smrti. Je dôležité si pamätať na jeho dôsledky a pracovať na zabezpečení, aby sa takéto udalosti nikdy neopakovali v budúcnosti.

Nacizmus je ideológia a politika nemeckého fašizmu, pre ktorú bol charakteristický rasizmus, antisemitizmus, totalitarianizmus, sociálna demagógia, agresivita a nadradenosť nad inými národmi. Slovo nacizmus je odvodené od výrazu nacionálny socializmus, čo bolo politické hnutie v Nemecku vedené NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). NSDAP bola založená v roku 1919 a v roku 1939 získala absolútnu moc. Po skončení 2. svetovej vojny bola v Norimbergskom procese prehlásená za zločineckú organizáciu. Nacistický režim bol zodpovedný za smrť miliónov ľudí, časť z nich našli smrť v plynových komorách z dôvodu ich (predpovedanej) odlišnosti. Zvlášť perzekuované skupiny boli Židia, Rómovia, homosexuáli a komunisti/socialisti. Niektoré skupiny sa stotožňujú s ideálmi nacizmu aj dnes. Nazývajú sa neonacisti. Neonacisti sa niekedy manifestujú ako skinheadi. Neonacisti neveria v dôvod, ale v silu násilia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥