LIBOR

Referenčné úrokové sadzby na londýnskom medzibankovom trhu, za ktoré si banky navzájom požičiavajú voľné krátkodobé zdroje (London InterBank Offered Rate).

(London Interbank Offered Rate) – Referenčná úroková sadzba na GBP, USD a iné euromeny kótovaná každý pracovný deň v Londýne o 11. 00 hod. miestneho času.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) – Londýnska úroková sadzba, ponúkaná na medzibankovom trhu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je London Interbank Offered Rate.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥