letecký nákladný list – awb

Letecký nákladný list (AWB) v oblasti doprava

Dokument vyrobený dopravcom (dopravcami), alebo v jeho (ich) mene, ktorý potvrdzuje doručenie tovaru dopravcom a je dokladom o zmluve medzi zasielateľom a dopravcom o leteckej doprave tovaru spôsobom v nej opísaným.

Letecký nákladný list, známy skratkou AWB (z anglického Air Waybill), je kľúčovým dokumentom v oblasti leteckej prepravy nákladu. Tento dokument potvrdzuje zmluvu medzi odosielateľom (zasielateľom) a leteckým dopravcom týkajúcu sa prepravy tovaru leteckou dopravou.

Funkcie leteckého nákladného listu (AWB)

AWB má niekoľko dôležitých funkcií v rámci leteckej prepravy tovaru:

  • Identifikácia zásielky: AWB jasne identifikuje konkrétnu zásielku a obsahuje podrobnosti o odosielateľovi a príjemcovi tovaru. Toto je nevyhnutné pre správne smerovanie zásielky počas prepravy.
  • Potvrdenie prepravy: AWB je dôkazom o tom, že letecký dopravca prevzal zásielku od odosielateľa a zaviazal sa ju prepraviť do cieľového miesta podľa dohodnutých podmienok.
  • Podmienky prepravy: AWB obsahuje podrobné informácie o zmluvných podmienkach prepravy, vrátane nákladov, termínov, poistenia a ďalších dôležitých aspektov.
  • Sprievodný dokument: AWB sprevádza zásielku počas celého procesu prepravy a je potrebný na vybavenie príslušných colných a logistických formalít.

Typy leteckých nákladných listov (AWB)

V rámci leteckej prepravy existujú rôzne typy AWB, ktoré sa používajú v závislosti od konkrétnych potrieb a zložitosti prepravy:

  • Master Air Waybill (MAWB): MAWB je hlavný letecký nákladný list, ktorý vystavuje letecký dopravca alebo jeho agentúra. Obsahuje informácie o všetkých nákladných zásielkach zahrnutých do danej leteckej letky.
  • House Air Waybill (HAWB): HAWB je vystavený expedítorom a obsahuje podrobnosti o konkrétnych zásielkach a príjemcoch, ktoré sú súčasťou MAWB.
  • Electronic Air Waybill (e-AWB): e-AWB je elektronická verzia leteckého nákladného listu, ktorá umožňuje elektronickú výmenu informácií medzi stranami a zjednodušuje administratívne postupy.

Záver

Letecký nákladný list (AWB) je neoddeliteľnou súčasťou leteckej prepravy tovaru. Slúži ako dôležitý doklad o zmluve medzi odosielateľom a leteckým dopravcom a zabezpečuje správne vykonanie prepravy tovaru. Rôzne typy AWB sú používané v závislosti od špecifickej prepravnej situácie a prispievajú k efektívnej a spoľahlivej leteckej doprave.

Dokument vyrobený dopravcom (dopravcami), alebo v jeho (ich) mene, ktorý potvrdzuje doručenie tovaru dopravcom a je dokladom o zmluve medzi zasielateľom a dopravcom o leteckej doprave tovaru spôsobom v nej opísaným.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥