lanový zhŕňač

O ekonomickom pojme: Lanový zhŕňač

Lanový zhŕňač je špecifickým dopravným zariadením navrhnutým na premiestňovanie sypkých materiálov, najmä hromadného materiálu, ako je piesok, štrk, alebo iné suroviny, prostredníctvom hrnutia nádobou, ktorá je ťahaná lanom. Jeho konštrukcia a prevádzka sú zamerané na efektívny a spoľahlivý transport materiálu v priemyselných a ťažobných aplikáciách.

Fungovanie Lanových zhŕňačov

Lanový zhŕňač sa skladá z niekoľkých hlavných častí:

 • Nádoba: Táto časť lanového zhŕňača je určená na zhromažďovanie sypkého materiálu. Má tvar otvorenej nádoby, ktorá je schopná sa hrnúť, čo umožňuje nakladať materiál dovnútra a vyprázdňovať ho na cieľovom mieste.
 • Lano: Hlavným pohonným mechanizmom lanového zhŕňača je lano, ktoré je pripojené k nádobe a je ťahané dovnútra alebo von z veže zhŕňača. Toto lano je zvyčajne vyrobené z odolného materiálu, ktorý zvláda veľké zaťaženia.
 • Veža zhŕňača: Veža zhŕňača je pevnou konštrukciou, ktorá slúži na upevnenie lana a pohyb nádoby. Lano prechádza cez vratnú kladku umiestnenú mimo tejto veže, čo umožňuje aj jeho vrátenie naspäť do veže.
 • Pohon: Lanový zhŕňač je poháňaný elektromotorom alebo iným pohonným mechanizmom, ktorý dodáva energiu na pohyb lana a nádoby.

Využitie Lanových zhŕňačov

Lanové zhŕňače sú široko využívané v priemyselných odvetviach, kde je potrebný spoľahlivý transport sypkých materiálov na určité vzdialenosti. Niektoré z ich hlavných aplikácií zahŕňajú:

 • Ťažba surovín: Lanové zhŕňače sa používajú na prepravu surovín z ťažobných oblastí, ako sú banské lomy alebo pieskoviská, do spracovateľských závodov.
 • Stavebníctvo: V stavebníctve sa lanové zhŕňače často využívajú na prepravu stavebných materiálov, ako je piesok, štrk, cement, alebo tehly na staveniská.
 • Špecializovaná priemyselná výroba: Niektoré priemyselné odvetvia vyžadujú presný a spoľahlivý transport materiálov vo svojich výrobných procesoch.

Výhody Lanových zhŕňačov

Použitie lanových zhŕňačov prináša niekoľko výhod:

 • Effektivita: Lanové zhŕňače sú efektívnym spôsobom prepravy sypkých materiálov na väčšie vzdialenosti.
 • Presnosť: Tieto zhŕňače umožňujú presnú kontrolu nad prepravovaným materiálom, čo je kľúčové pri priemyselných procesoch.
 • Šetrnosť k životnému prostrediu: Oproti iným formám dopravy, lanové zhŕňače vykazujú nižšiu environmentálnu záťaž, pretože nepotrebujú spaľovací motor ani cestnú infraštruktúru.
 • Odolnosť voči nepriaznivým podmienkam: Sú schopné pracovať aj v náročných poveternostných podmienkach, čo znižuje riziko prerušenia prepravy v dôsledku nepriaznivého počasia.
 • Flexibilita: Lanové zhŕňače môžu byť použité v rôznych odvetviach vrátane baníctva, poľnohospodárstva a stavebníctva.

Záver

Lanové zhŕňače predstavujú účinný a ekologicky šetrný spôsob prepravy sypkých materiálov. Ich výhody zahŕňajú efektivitu, presnosť, šetrnosť k životnému prostrediu, odolnosť voči nepriaznivým podmienkam a flexibilitu. Vďaka týmto vlastnostiam sú neoceniteľnými nástrojmi v priemyselných procesoch a iných odvetviach, kde je potrebná spoľahlivá a efektívna preprava materiálov.

Dopravné zariadenie na premiestňovanie sypkého materiálu hrnutím nádobou, ktorá je ťahaná lanom; vratný pohyb nádoby je tiež spôsobený lanom, ktoré je vedené k pohonu cez vratnú kladku, umiestnenú mimo strojovej veže zhŕňača.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥