korčekový elevátor so zmiešaným plnením

Korčekový elevátor so zmiešaným plnením

Korčekový elevátor so zmiešaným plnením je špecifický typ korčekového elevátora, ktorý sa používa v oblasti zásobovania a prepravy materiálov. Na rozdiel od tradičného korčekového elevátora, pri ktorom násypka plní korčeky vzdialené od seba priamo ako pri nasýpacom korčekovom elevátore, má tento typ elevátora špeciálnu konštrukciu. Časť materiálu prepadáva medzerou medzi korčekmi na dno šachty, a odtiaľ sa naberá vyhrabávaním.

Princíp fungovania

Korčekový elevátor so zmiešaným plnením pracuje na princípe naberania materiálu do korčekov, ktoré sa pohybujú nahor po reťaziach alebo pásoch, ako je to u bežného korčekového elevátora. Avšak, pri tomto type elevátora je špeciálne navrhnutá medzera medzi korčekmi a dnom šachty, cez ktorú časť materiálu prepadáva na dno. Z tohto miesta sa potom materiál naberá pomocou vyhrabávania a presúva sa nahor k výpadovému žľabu.

Vhodnosť pre rôzne druhy materiálu

Korčekový elevátor so zmiešaným plnením je vhodný pre prenos rôznych druhov materiálov, s výnimkou kusového materiálu, ktorý by mohol vytvárať väčší odpor pri naberaní a mohol by sa vkliniť medzi korčeky a dno šachty. Tento typ elevátora sa často využíva v priemyselných odvetviach, kde je potrebné efektívne prenášať sypké alebo hrubozrnné materiály, ako je napríklad obilie, piesok, štrk alebo rôzne práškové materiály.

Záver

Korčekový elevátor so zmiešaným plnením je špecifickým typom elevátora, ktorý nájdeme v priemysle a logistike. Jeho konštrukcia umožňuje efektívny prenos sypkých a hrubozrnných materiálov s minimálnym rizikom zaseknutia materiálu medzi korčeky a dno šachty. Tento technický systém hrá dôležitú úlohu pri manipulácii s materiálmi a zásobovacích procesoch v rôznych priemyselných odvetviach.

Korčekový elevátor, pri ktorom násypka plní korčeky vzdialené od seba priamo ako pri nasýpacom korčekovom elevátore, avšak časť materiálu prepadáva medzerou medzi korčekmi na dno šachty a odtiaľ sa naberá vyhrabávaním; vhodný je pre všetky druhy materiálu okrem kusového, ktorý kladie veľký odpor pri naberaní a kde je možnosť vklinenia naberaných kusov medzi korčeky a dno šachty.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥