konsignačný sklad

Konsignačný sklad

Sklad tovaru pre zahraničného zákazníka, ktorý je stále vlastníctvom dodávateľa. Platbu za tovar prijíma dodávateľ vtedy, keď ho zahraničný zákazník predá.

Konsignačný sklad je dôležitým aspektom obchodu a platobných podmienok zmlúv. Ide o špecifický druh skladovania tovaru, kde dodávateľ umiestni svoj tovar na sklad zahraničného zákazníka, ale tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa až do okamihu, keď ho zákazník predá.

Platobné podmienky

Platba za tovar v konsignačnom sklade sa vykonáva až vtedy, keď zahraničný zákazník predá konkrétnu položku. Toto je výhodné pre zákazníkov, pretože nemusia platiť za tovar dopredu a majú možnosť mať tovar na sklade bez väčšieho finančného zaťaženia. Na druhej strane je to výhodné aj pre dodávateľa, pretože si uchováva kontrolu nad tovarom a nemusí ho odovzdať zákazníkovi, kým nie je predaný.

Výhody a nevýhody

Konsignačný sklad má svoje výhody aj nevýhody pre obidve strany. Pre zákazníkov je to výhodné, pretože nemusia investovať do tovaru vopred a majú prístup k veľkému sortimentu tovaru na sklade. Pre dodávateľov je to výhodné, pretože si udržiavajú kontrolu nad tovarom a môžu ho jednoducho spravovať a aktualizovať podľa potreby.

Na druhej strane môže byť pre dodávateľov nevýhodou, že tovar zostáva na sklade dlhšie a môže spôsobiť náklady na skladovanie. Pre zákazníkov môže byť nevýhodou, že nemajú úplnú kontrolu nad skladom a môžu čeliť riziku nedostatku tovaru v prípade veľkej dopytovej vlny.

Záver

Konsignačný sklad je špecifickým spôsobom skladovania tovaru, ktorý umožňuje dodávateľom a zákazníkom flexibilitu pri obchodných transakciách. Je dôležité, aby obidve strany dobre pochopili platobné podmienky a výhody a nevýhody spojené s týmto modelom skladovania.

Sklad tovaru pre zahraničného zákazníka, ktorý je stále vlastníctvom dodávateľa. Platbu za tovar prijíma dodávateľ vtedy, keď ho zahraničný zákazník predá.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥