klasifikácia gus

Klasifikácia gus v ekonomickej oblasti výroby

Klasifikácia produktov do troch kategórií, urobená v prospech kontroly tovarového toku a kontroly stavu a pohybu zásob, založená na oblasti aplikácie produktu vo výrobnom oddelení.

G = Všeobecné /General/

Produkty, ktoré môžu byť požadované v rôznych hlavných skupinách sortimentu alebo prevádzkových centrách a sú v danom oddelení centrálne riadené.

U = Jedinečné /Unique/

Produkty, ktoré sa používajú jedinečne, v jednej hlavnej skupine sortimentu alebo v prevádzkovom centre, ale v rôznych jeho produktoch a sú riadené lokálne na oddelení.

S = Špecifické /Specific/

Produkty, ktoré sa používajú výnimočne, na jednej vyššej úrovni produktu a ktorých produkcia je urobená na osobitnú objednávku.

Klasifikácia produktov do troch kategórií, urobená v prospech kontroly tovarového toku a kontroly stavu a pohybu zásob, založená na oblasti aplikácie produktu vo výrobnom oddelení. G = Všeobecné /General/:produkty, ktoré môžu byť požadované v rôznych hlavných skupinách sortimentu alebo prevádzkových centrách a sú v danom oddelení centrálne riadené. U = Jedinečné /Unique/:produkty, ktoré sa používajú jedinečne, v jednej hlavnej skupine sortimentu alebo v prevádzkovom centre, ale v rôznych jeho produktoch a sú riadené lokálne na oddelení. S = Špecifické /Specific/: produkty, ktoré sa používajú výnimočne, na jednej vyššej úrovni produktu a ktorých produkcia je urobená na osobitnú objednávku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥