klasifikácia gus

Klasifikácia produktov do troch kategórií, urobená v prospech kontroly tovarového toku a kontroly stavu a pohybu zásob, založená na oblasti aplikácie produktu vo výrobnom oddelení. G = Všeobecné /General/:produkty, ktoré môžu byť požadované v rôznych hlavných skupinách sortimentu alebo prevádzkových centrách a sú v danom oddelení centrálne riadené. U = Jedinečné /Unique/:produkty, ktoré sa používajú jedinečne, v jednej hlavnej skupine sortimentu alebo v prevádzkovom centre, ale v rôznych jeho produktoch a sú riadené lokálne na oddelení. S = Špecifické /Specific/: produkty, ktoré sa používajú výnimočne, na jednej vyššej úrovni produktu a ktorých produkcia je urobená na osobitnú objednávku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *