Kategórie fondov podľa klasifikácie Lipper

Kategórie fondov v súlade s klasifikáciou firmy Lipper Analytical Services: Fondy mikrokapitalizácie, investujúce väčšinou do akcií podnikov, ktorých kapitalizácia neprevyšuje 350 mil. USD. Fondy malej kapitalizácie, investujúce do akcií podnikov, ktorých trhová kapitalizácia je menej ako 1 mld. USD. Fondy strednej kapitalizácie, investujúce do akcií podnikov, ktorých trhová kapitalizácie je menej ako 5 mld. USD. Rastové fondy, zvyčajne investujúce do akcií firiem, ktorých tempo rastu zisku na akciu by mali podľa prognóz prevýšiť priemerné ukazovatele trhu. Hodnotové a rastové fondy, do portfólia vyberajú akcie spoločností demonštrujúce vysoké tempá rastu zisku, ako aj podhodnotené cenné papiere, ktoré sú charakteristické nízkym pomerom ceny na trhu k zisku na akciu. Príjmové fondy, investujúce prevažne do akcií zabezpečujúcich stabilnú výplatu dividend. Rastové fondy, cieľom ktorých sú maximálne možné zvýšenie kapitálu vďaka rozmanitým operáciám. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Lipper Fund Categories.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *