Jednoduchý úrok

maloobchodné tržby

Jednoduchý úrok v bankovníctve

Jednoduchý úrok je dôležitým konceptom v oblasti bankovníctva a financií. Tento pojem sa týka výpočtu úrokov, ktoré sú počítané výlučne z istiny úveru alebo z istiny investície. Na rozdiel od zloženého úroku, kde sa úroky počítajú z pôvodnej sumy aj z predchádzajúcich získaných úrokov, pri jednoduchom úroku sa úroky počítajú len z pôvodnej sumy.

Výpočet jednoduchého úroku

Výpočet jednoduchého úroku je relatívne jednoduchý. Úroková sadzba sa aplikuje len na pôvodnú sumu, a to v pravidelných intervaloch. Vzorec na výpočet jednoduchého úroku je:

Jednoduchý úrok = Pôvodná suma (istina) x Úroková sadzba x Počet období

Kde:

  • Pôvodná suma (istina) je suma peňazí, na ktorú sa vypočítava úrok.
  • Úroková sadzba je percentuálna sadzba, ktorá sa uplatňuje na pôvodnú sumu.
  • Počet období predstavuje dobu, počas ktorej sa úroky počítajú.

Použitie jednoduchého úroku

Jednoduchý úrok sa často používa pri krátkodobých finančných transakciách a investíciách, kde nie je potrebné zohľadňovať zložité výpočty zloženého úroku. Je často využívaný v bankovníctve pri krátkodobých úveroch a termínovaných vkladoch.

Záver

Jednoduchý úrok je dôležitým nástrojom v oblasti bankovníctva a financií, ktorý umožňuje jednoduchý výpočet úrokov z pôvodnej sumy. Jeho jednoduchosť a priame použitie ho robia vhodným pre rôzne finančné transakcie a investície, kde nie je potrebné komplikované výpočty zloženého úroku.

Úrok, počítaný periodicky výlučne z istiny úveru alebo z istiny investície, bez zahrnutia predchádzajúcich získaných úrokov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥