integrovaný prepravný systém

Integrovaný Prepravný Systém v Doprave

Prepravný systém prevádzkovaný jediným dopravcom, jedným alebo viacerými druhmi dopravy podľa osobitne stanovených jednotných prepravných, tarifných, technických a technologických podmienok.

Integrovaný prepravný systém (IPS) je kľúčovým konceptom v oblasti dopravy, ktorý má za cieľ optimalizovať a zefektívniť prepravu tovaru a osôb. Tento systém je prevádzkovaný jediným dopravcom alebo spoločnosťou, ktorá spravuje viaceré druhy dopravy, ako sú železnica, cestná doprava, námorná doprava a letectvo.

Hlavným cieľom IPS je zabezpečiť efektívnu a spoľahlivú prepravu tovaru a osôb s minimálnymi stratami a oneskoreniami. To sa dosahuje vytvorením jednotných prepravných, tarifných, technických a technologických podmienok, ktoré umožňujú hladký prechod medzi rôznymi druhmi dopravy a minimalizujú administratívne zaťaženie prepravy.

Integrovaný prepravný systém prispieva k zvýšeniu efektivity dopravy a znižovaniu nákladov prepravy. Týmto spôsobom umožňuje lepšie využívanie dostupných dopravných prostriedkov a znižuje potrebu prepravovať prázdne vozidlá.

V súčasnom globalizovanom svete je IPS dôležitým nástrojom na zabezpečenie spoľahlivej prepravy tovaru a osôb na celom svete. Zjednotené podmienky a pravidlá prepravy uľahčujú obchod a medzinárodnú spoluprácu a prispievajú k hospodárskemu rastu a rozvoju.

Cieľom integrovaného prepravného systému je zabezpečiť, aby doprava bola efektívna, bezpečná a šetrná k životnému prostrediu. Tento koncept sa stáva neoddeliteľnou súčasťou moderného dopravného hospodárstva a pomáha zabezpečiť plynulý tok tovaru a osôb vo všetkých častiach sveta.

Prepravný systém prevádzkovaný jediným dopravcom, jedným alebo viacerými druhmi dopravy podľa osobitne stanovených jednotných prepravných, tarifných, technických a technologických podmienok.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥