inkaso poplatkov / fee collection

Prevod platobných prostriedkov pri využití služieb na vrub používateľa a v prospech dopravného účtu. – FEE COLLECTION – – Transfer of payment means at the use of a service thus debiting the user transport account.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *