hub and spoke

Hub and Spoke v doprave

Hub and spoke (označované ako h + s) je jedna z technológií, ktorú využívajú poskytovatelia logistických služieb v oblasti dopravy. Táto stratégia logistiky spočíva v efektívnom združovaní menších zásielok do väčších celkov, čo umožňuje efektívnejšiu prepravu tovaru do destinácie a zároveň znižuje náklady a negatívne vplyvy na dopravu a životné prostredie.

Fungovanie Hub and Spoke

Hub and spoke funguje na princípe centrálnych uzlov (hubs) a vývodov (spokes). Centrálne uzly sú logistické centrá alebo distribučné centrá, ktoré sa nachádzajú na strategických miestach. Tieto centrá zhromažďujú menšie zásielky od rôznych zdrojov a konsolidujú ich do väčších celkov, napríklad do kontajnerov alebo iných prepravných jednotiek.

Vývody (spokes) sú cesty alebo trasy, ktorými sú väčšie celky rozdistribuované do destinácií alebo koncových bodov. Tento systém umožňuje efektívnejšiu prepravu, pretože veľké množstvo tovaru sa prepravuje naraz, čo znižuje náklady na prepravu v porovnaní s individuálnym prepravovaním menších zásielok.

Výhody a využitie Hub and Spoke

Hub and spoke stratégia logistiky prináša viaceré výhody. Zníženie nákladov na prepravu a zvýšenie efektivity sú dôležité pre logistické spoločnosti a pre dopravcov. Táto stratégia taktiež umožňuje lepšie riadenie zásob a distribúciu tovaru, čo vedie k rýchlejšiemu a spoľahlivejšiemu doručeniu tovaru klientom.

Ďalšou výhodou je minimalizácia negatívnych účinkov systému Just in Time (JIT) na dopravu a životné prostredie. JIT je stratégia riadenia zásob, ktorá minimalizuje skladovanie na sklade a vyžaduje presné doručovanie tovaru v presnom čase. Hub and spoke umožňuje efektívne riadenie dodacích termínov a minimalizuje problémy spojené s oneskorenými dodávkami a nadmernými prepravami.

Záver

Hub and spoke je dôležitou stratégiou v oblasti dopravy a logistiky, ktorá umožňuje efektívnejšiu prepravu, nižšie náklady a lepšie riadenie dodacích termínov. Táto stratégia je kľúčovým prvkom pre logistické spoločnosti a dopravcov, ktorí chcú dosiahnuť výkonnostné ciele a zároveň minimalizovať svoj vplyv na životné prostredie.

(h + s) – Jedna z technológií poskytovateľov logistických služieb. Spočíva v združovaní (konsolidácií) menších zásielok do väčších celkov (napr. vo forme kontajnerov), ktoré sú prepravované niektorým z kapacitných dopravných systémov do oblasti určenia, kde sú rozdružené (dekonsolidované). Využíva logistické centrá (hubs) a cestný zvoz a rozvoz. Eliminuje negatívne účinky Just in Time na dopravu a životné prostredie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥