hlavný výrobný program – hlavný časový plán

Hlavný výrobný program – Hlavný časový plán vo výrobe

Hlavný výrobný program (HVP) – Hlavný časový plán predstavuje reálny a detailný výrobný plán, ktorý sa týka všetkých požiadaviek na výrobné zariadenia v spoločnosti. HVP slúži ako prehľad, podľa ktorého spoločnosť (napríklad výrobná skupina alebo obchodná jednotka) plánuje vyrábať a predávať svoje produkty. Tento plán obsahuje informácie o množstvách, špecifických jednotkách a dátumoch výroby.

Význam Hlavného Výrobného Programu

Hlavný výrobný program je kľúčovým nástrojom v oblasti výroby, pretože:

 • Definuje presný plán výroby, ktorý zabezpečuje, že spoločnosť má dostatočné zásoby na uspokojenie dopytu zákazníkov.
 • Umožňuje optimalizovať využitie výrobných zariadení a pracovnej sily.
 • Pomáha v plánovaní materiálových požiadaviek a riadení skladov.
 • Zabezpečuje, že výroba prebieha v súlade s definovanými cieľmi a stratégiou spoločnosti.
 • Slúži ako základ pre plánovanie výrobných kapacít a zlepšovanie výrobných procesov.

Proces Tvorby Hlavného Výrobného Programu

Proces tvorby HVP – Hlavného časového plánu zahŕňa nasledujúce kroky:

 1. Analýzu prognózy predaja a dopytu na výrobky.
 2. Stanovenie dlhodobých a krátkodobých výrobných cieľov.
 3. Plánovanie konkrétnych výrobných postupov a časových harmonogramov.
 4. Stanovenie potrebných výrobných kapacít, pracovnej sily a zdrojov.
 5. Plánovanie materiálových požiadaviek a objednávok surovín a komponentov.
 6. Sledovanie a pravidelná aktualizácia HVP na základe skutočných výrobných výsledkov.

Záver

Hlavný výrobný program – Hlavný časový plán je nevyhnutným nástrojom pre efektívne riadenie výroby vo výrobných spoločnostiach. Jeho správna tvorba a implementácia umožňuje dosiahnuť plnenie výrobných cieľov, minimalizovať náklady a zabezpečiť kvalitné a včasné dodanie produktov zákazníkom.

Reálny, detailný, výrobný plán týkajúci sa všetkých požiadaviek na výrobné zariadenia. HVP je prehľad, podľa ktorého spoločnosť (napr. výrobná skupina, obchodná jednotka) predpokladá vyrábať a predávať vyjadrený vo vybraných jednotkách (HVP jednotkách), špecifických množstvách a dátumoch. Poznámky: 1. Hlavný rozvrhový program dodržiava HVP (za počítačovej podpory) a zároveň sa stáva súborom naplánovaných čísiel, ktoré sledujú materiálové požiadavky plánovania a kapacitu plánovacieho systému a tým prispôsobuje hlavný plán špeciálnym objednávkam na potrebné komponenty výrobkov a kapacitné potreby. 2. HVP sa nesmie zameniť s prognózou predaja, ktorá predstavuje prehľad požiadaviek. HVP musí brať do úvahy nielen prognózy, ale i ďalšie dôležité zretele (rezervy, využitie materiálu, využitie kapacity, politiku manažmentu a ciele) na vytvorenie najlepšej výrobnej stratégie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥