franko

Franko v Ekonomike a Platobných Podmienkach

Franko je ekonomický pojem, ktorý sa často vyskytuje v súvislosti s platobnými podmienkami zmlúv a je synonymom pre vyplatené.

Význam Franka v Ekonomike

Franko je slovo, ktoré sa používa v rôznych ekonomických kontextoch, najmä v oblasti obchodu a platobných podmienkach. V kontexte frankovanej zásielky to znamená, že poštové náklady sú uhradené odosielateľom a prijímateľ nemusí platiť za doručenie.

Franko v Obchode

V obchode sa slovo „franko“ môže použiť na označenie toho, že určitý tovar alebo služba je dodaná s uhradenými dopravnými nákladmi alebo inými príslušenstvami. To znamená, že náklady na prepravu alebo dodanie sú zahrnuté v cene tovaru alebo služby a nie sú na účet prijímateľa.

Franko vo Výrobe

V kontexte výroby môže „franko“ znamenať, že určité náklady sú plne hradené výrobcom a nebudú sa ďalej prenášať na iné zainteresované strany. Týmto spôsobom môže výrobca zabezpečiť, že jeho produkt je pre zákazníkov atraktívnejší, pretože neobsahuje ďalšie skryté náklady.

Záver

Franko je ekonomický termín, ktorý označuje, že určité náklady alebo poplatky sú uhradené odosielateľom alebo výrobcom a nie sú na účet prijímateľa. Tento termín sa často využíva v oblasti platobných podmienok zmlúv a môže mať rôzne významy v závislosti od konkrétneho kontextu.

Synonymum pre vyplatené… (napr. : frankovaná zásielka.).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥