Fédération Européenne des Fonds et Sociétés dInvestissement

Európska federácia FEFSI a jej transformácia na EFAMA

Fédération Européenne des Fonds et Sociétés d’Investissement = the European Federation of Investment Funds and Companies. Európska federácia FEFSI, ktorá doteraz združovala iba národné asociácie, zmenila svoje stanovy a jej riadnymi členmi sa samostatne stanú aj viaceré významné správcovské spoločnosti. Preto mení svoj názov na European Fund and Asset Management Association (EFAMA). Anglický ekvivalent tohto výrazu je FEFSI.

Európska federácia FEFSI, ktorá pôvodne združovala iba národné asociácie zaoberajúce sa investičnými fondmi a spoločnosťami, prechádza významnou zmenou a transformáciou. Táto zmena, ktorá sa týka jej štatútu a zloženia členov, má výrazný vplyv na oblasť financií a investícií v Európe.

Historický kontext a úloha FEFSI

FEFSI, teda Fédération Européenne des Fonds et Sociétés d’Investissement, bola dlhodobo významnou organizáciou, ktorá zastupovala záujmy národných asociácií pôsobiacich v oblasti investičných fondov a investičných spoločností v Európe. Jej hlavnou úlohou bolo koordinovať a reprezentovať tieto asociácie vo vzťahu k európskym inštitúciám a orgánom.

Transformácia na EFAMA

Avšak, nedávno FEFSI rozhodla o významnej zmene svojho štatútu a členstva. Táto zmena zahŕňa príležitosť pre samostatné správcovské spoločnosti stať sa jej riadnymi členmi, nie iba národné asociácie. Týmto krokom sa otvára cesta pre aktívne zapojenie a reprezentáciu nielen asociácií, ale aj významných hráčov v oblasti správy aktív a investičného manažmentu v Európe.

European Fund and Asset Management Association (EFAMA)

S touto transformáciou prichádza aj nový názov pre organizáciu – European Fund and Asset Management Association (EFAMA). Tento názov reflektuje širší záber jej členstva a pôsobnosti. EFAMA sa stáva dôležitým aktérom v oblasti investičných fondov, aktívne sa angažuje v politickom a regulačnom prostredí Európy a sleduje záujmy svojich členov.

Význam pre finančný sektor

Táto transformácia má výrazný vplyv na finančný sektor v Európe. Nový EFAMA bude mať silnejšiu pozíciu pri vyjednávaní so zákonodarcami a regulátormi v oblasti financií. Jeho členstvo bude rozšírené o skúsené správcovské spoločnosti, čo prispeje k bohatšiemu diskurzu a zdieľaniu najlepších postupov v tejto oblasti.

V záverečnom zhodnotení môžeme povedať, že transformácia FEFSI na EFAMA je dôležitým krokom v rozvoji a reprezentácii európskeho finančného trhu. Táto organizácia bude hrať kľúčovú úlohu pri formovaní budúcnosti investičného manažmentu a investičných fondov v Európe.

Fédération Européenne des Fonds et Sociétés d’Investissement = the European Federation of Investment Funds and Companies. Európska federácia FEFSI, ktorá doteraz združovala iba národné asociácie, zmenila svoje stanovy a jej riadnymi členmi sa samostatne stanú aj viaceré významné správcovské spoločnosti. Preto mení svoj názov na European Fund and Asset Management Association (EFAMA). Anglický ekvivalent tohto výrazu je FEFSI.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥