faktúra

Faktúra: Dôležitý Doklad v Platobných Podmienkach Zmlúv

Faktúra je dôležitým dokumentom v oblasti platobných podmienok zmlúv, ktorý slúži na účtovanie hodnoty tovaru a služieb, ktoré budú dodané alebo poskytnuté strane, ktorá si ich objednala. Tento ekonomický pojem hrá kľúčovú úlohu v rámci obchodných transakcií a obchodných vzťahov. V tomto článku preskúmeme význam faktúry, jej obsah a dôležitosť v medzinárodnom obchode.

Obsah Faktúry

Faktúra obsahuje niekoľko kľúčových informácií, ktoré sú nevyhnutné pre transparentné účtovanie a platby v rámci obchodnej transakcie:

 • Množstvo a druh tovaru alebo služieb
 • Cena za mernú jednotku
 • Celkové množstvo, za ktoré sa bude platiť
 • Mena, v ktorej sa faktúra vyhotovuje
 • Zľavy, ak sú poskytované
 • Dodacia lehota a podmienky platby
 • Odvolanie sa na zákazníka a informácie o objednávke

Medzinárodný Obchod a Faktúry

V medzinárodnom obchode faktúry zohrávajú zásadnú úlohu, pretože často fungujú ako hlavný dokument pri colných formalitách a zdanení. Na tento účel môžu obsahovať dodatočné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správne vykonanie medzinárodných obchodných transakcií:

 • Colná deklarácia
 • Jednotka colného sadzobníka
 • Dovozné evidenčné číslo
 • Pôvod tovaru
 • Doložky a špecifické dohody
 • Rozpis celkovej hodnoty

Záver

Faktúra je neoddeliteľnou súčasťou obchodných transakcií a platobných podmienok zmlúv. Jej správne vyhotovenie a obsah sú kľúčové pre transparentný priebeh obchodu. V medzinárodnom obchode má faktúra ešte väčšiu dôležitosť, pretože slúži nielen na účtovanie, ale aj na plnenie colných povinností a dodržiavanie zákonných požiadaviek. Preto je dôležité, aby obchodníci a podnikatelia starostlivo sledovali obsah a formu faktúr v ich medzinárodnom obchode.

Doklad na účtovanie hodnoty tovaru (ktorý bude) doručený a služby (ktoré budú) poskytnuté strane, ktorá si objednala tovar a/alebo služby. Vo faktúre je bližšie určené: – množstvo a druh tovaru alebo služieb; – cena za mernú jednotku ; – celkové množstvo, za ktoré sa bude platiť; – mena; – zľavy, ak sa nejaké poskytujú; – dodacia lehota a podmienky platby; – odvolanie sa na zákazníka (objednávka atď.). Poznámka: V medzinárodnom obchode faktúry väčšinou fungujú ako hlavný dokument pri colných formalitách a zdanení. Na tento účel sú niekedy uvedené dodatočné informácie ako: – colná deklarácia; – jednotka colného sadzobníka; – dovozné evidenčné číslo; – pôvod tovaru; – doložky; – rozpis celkovej hodnoty; – atď.

Commercial invoice (faktúra) – obchodná faktúra je účet za tovar dodaný vývozcom dovozcovi. Obchodná faktúra obsahuje základné informácie o transakcii. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Commercial Invoice.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥