elektronická výmena dát /edi/

Elektronická Výmena Dát (EDI) v Logistike

1. (Všeobecne) Prenos štruktúrovaných dát v elektronickej forme medzi počítačovými systémami v samostatných organizáciách. 2. (V obchodnej činnosti) Prenos štruktúrovaných obchodných údajov formou dohodnutých odkazových štandardov v elektronickej forme medzi počítačovými systémami v samostatných organizáciách.

Elektronická výmena dát (EDI) predstavuje kľúčový koncept v oblasti logistiky a obchodnej činnosti. Táto technológia umožňuje efektívny prenos štruktúrovaných dát medzi rôznymi počítačovými systémami, čím zlepšuje komunikáciu, znižuje chyby a prispieva k zvýšeniu produktivity v obchodných procesoch.

Všeobecný Pohľad na EDI

Elektronická výmena dát (EDI) sa všeobecne definuje ako prenos štruktúrovaných dát v elektronickej forme medzi počítačovými systémami, ktoré môžu byť v samostatných organizáciách. Tento koncept umožňuje organizáciám vymieňať si dôležité informácie elektronicky bez potreby manuálnej intervencie a papierovej dokumentácie. EDI prispieva k rýchlejšiemu, presnejšiemu a spoľahlivejšiemu prenosu obchodných dát.

EDI v Obchodnej Činnosti

Vo sfére obchodnej činnosti je EDI ešte špecifickejší a zameriava sa na prenos štruktúrovaných obchodných údajov prostredníctvom dohodnutých odkazových štandardov. Tieto štandardy zabezpečujú, že rôzne organizácie dokážu komunikovať a interpretovať dáta správnym spôsobom. V rámci obchodnej činnosti môže EDI zahŕňať výmenu objednávok, faktúr, potvrdení o doručení a iných dôležitých dokumentov.

Výhody EDI v Logistike

Použitie EDI v logistike prináša množstvo výhod:

 • Automatizácia Procesov: EDI umožňuje automatizovať mnohé logistické procesy, vrátane objednávok, správy skladových zásob, dodávok a fakturácie. To znižuje potrebu manuálnej práce a chýb spojených s ručným zadávaním údajov.
 • Rýchla Výmena Informácií: EDI zabezpečuje okamžitú a rýchlu výmenu informácií medzi logistickými partnermi, čo je kľúčové pre efektívne riadenie dodávok a skladových operácií.
 • Presnosť Dát: Elektronická výmena dát minimalizuje chyby spojené s ručným vkladaním údajov a tlačou dokumentov, čím zvyšuje presnosť informácií.
 • Redukcia Nákladov: Použitím EDI môžu organizácie dosiahnuť úspory v čase a nákladoch spojených s papierovou dokumentáciou a manuálnymi procesmi.
 • Spolupráca s Partnermi: EDI umožňuje lepšiu spoluprácu s logistickými partnermi a dodávateľmi, čím sa zlepšujú vzťahy v reťazci dodávok.

Proces EDI

Proces EDI (Electronic Data Interchange) je kľúčovým prvkom moderného obchodného sveta, ktorý umožňuje elektronickú výmenu obchodných dokumentov a informácií medzi rôznymi organizáciami. Tento štandardizovaný spôsob komunikácie pomáha zjednodušiť a automatizovať procesy, čím zlepšuje efektivitu a presnosť obchodných transakcií.

Proces EDI zahŕňa niekoľko kľúčových krokov:

 1. Identifikácia Partnerov: Organizácie, ktoré chcú využívať EDI, musia identifikovať svojich obchodných partnerov a navzájom sa dohodnúť na formátoch a štandardoch EDI, ktoré budú používať.
 2. Formáty a Štandardy: Každá organizácia musí prispôsobiť svoje informačné systémy a procesy tak, aby boli kompatibilné s formátmi a štandardmi EDI, ktoré sa používajú v danej oblasti alebo odvetví.
 3. Generovanie EDI Správ: Po identifikácii partnerov a nastavení formátov sa organizácie môžu pustiť do generovania EDI správ, ktoré obsahujú obchodné informácie, ako faktúry, objednávky, potvrdenia prijatia a iné.
 4. Prenos EDI Správ: EDI správy sa prenášajú medzi organizáciami prostredníctvom zabezpečených elektronických komunikačných kanálov, ako sú internetové protokoly, AS2, alebo VAN (Value Added Network).
 5. Validácia a Spracovanie: Prijímajúca organizácia validuje a spracováva prichádzajúce EDI správy, čím sa zabezpečuje ich integrita a korektnosť.
 6. Odpoveď a Potvrdenie: Po spracovaní EDI správy môže prichádzajúca organizácia zaslať odpoveď alebo potvrdenie o prijatí alebo o stave spracovania.

Proces EDI prináša niekoľko výhod, vrátane rýchlejšieho spracovania obchodných transakcií, minimalizácie chýb spojených s manuálnym vstupom údajov, znižovania nákladov na papier a tlač, a zlepšenia komunikácie medzi obchodnými partnermi.

Je dôležité, aby organizácie, ktoré využívajú proces EDI, mali dobre definované postupy a bezpečnostné opatrenia, aby ochránili citlivé obchodné informácie a zabezpečili bezproblémový chod svojich elektronických obchodných operácií.

V konečnom dôsledku je proces EDI kľúčovým nástrojom pre modernú obchodnú logistiku a efektívnu komunikáciu medzi organizáciami vo svete rýchlych obchodných operácií.

1. (Všeobecne) Prenos štruktúrovaných dát v elektronickej forme medzi počítačovými systémami v samostatných organizáciách. 2. (V obchodnej činnosti) Prenos štruktúrovaných obchodných údajov formou dohodnutých odkazových štandardov v elektronickej forme medzi počítačovými systémami v samostatných organizáciách.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥