ekosystém

je geograficky vyčlenený systém vzájomne interagujúcich živých organizmov a ich fyzického prostredia. Ekosystém je otvorený systém, čo znamená, že medzi ekosystémom a jeho okolím prebieha neustála výmena energie a chemických látok. Základnými procesmi v ekosystéme sú procesy toku a prenosu energie, kolobehu látok a procesy riadenia (genetické informácie organizmov). Príkladom ekosystému je napr. listnatý les alebo vlhké nekosené lúky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥