ekologická stopa

je umelo vytvorená jednotka, ktorá nám udáva, akú veľkú plochu produktívnej pôdy či vodnej plochy potrebujeme pre uspokojenie našich požiadaviek. Zahŕňa v sebe všetko od potravín, energií, dopravy, až po konečný vyprodukovaný odpad a umožňuje nám tak porovnávať jednotlivé ľudské činnosti z hľadiska ich dopadov na prírodu. Ekologická stopa je vyjadrená v jednotkách plošnej miery.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *