DRC

DRC – Danube Rectors‘ Conference

Danube Rectors‘ Conference – konferencia rektorov podunajských štátov. Vznikla v roku 1983 z iniciatívy rektorov univerzít v Ulme, Linzi, Viedni a Budapešti a postupne sa rozšírila na 13 krajín a 44 vysokoškolských ustanovizní.

Danube Rectors‘ Conference (DRC) je medzinárodná konferencia rektorov univerzít v podunajskom regione. Vznikla v roku 1983 zo spoločnej iniciatívy rektorov univerzít v nemeckom Ulme, rakúskej Linzi, rakúskej Viedni a maďarskej Budapešti. Táto konferencia postupne získala členstvo zo 13 krajín, ktoré ležia v povodí rieky Dunaj, a zahrňuje 44 vysokoškolských inštitúcií.

Cieľom Danube Rectors‘ Conference je posilniť spoluprácu medzi univerzitami a vysokoškolskými inštitúciami v podunajskom regióne. Konferencia sa zameriava na vytváranie a rozširovanie partnerstiev medzi univerzitami, vedeckou komunitou a priemyslom s cieľom podporiť vzdelávanie, výskum a inovácie v regióne.

DRC organizuje rôzne podujatia, vrátane stretnutí rektorov, vedeckých konferencií a študentských výmenných programov. Tieto aktivity prispievajú k posilneniu vzájomnej spolupráce medzi univerzitami a k zlepšeniu kvality vysokoškolského vzdelávania v podunajskom regióne.

Danube Rectors‘ Conference hrá významnú úlohu v rozvoji vysokoškolského vzdelávania a vedeckého výskumu v podunajskom regióne a pomáha budovať mosty medzi univerzitami a spoločnosťou.

Danube Rectors‘ Conference – konferencia rektorov podunajských štátov. Vznikla v roku 1983 z iniciatívy rektorov univerzít v Ulme, Linzi, Viedni a Budapešti a postupne sa rozšírila na 13 krajín a 44 vysokoškolských ustanovizní.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥