DPI

Ekonomický Pojem: DPI (Dots Per Inch)

DPI (Dots Per Inch) je ekonomickým pojmom z oblasti ekonomickej informatiky, ktorý sa často využíva pri hodnotení a špecifikovaní rozlíšenia obrazu, najmä v počítačovej grafike a tlači. Tento termín sa používa na určenie počtu bodov (pixelov) umiestnených na jednom paleci (2,54 centimetra) na obrazovke alebo na tlačiarni. DPI je kritickým faktorom pri vytváraní a tlači obrazových materiálov, pretože ovplyvňuje ich kvalitu a jasnosť.

Význam DPI v Počítačovej Grafike

V počítačovej grafike je DPI dôležitým faktorom pri tvorbe a úprave obrázkov. Vysoké rozlíšenie (vysoký počet DPI) znamená, že obraz má viac bodov na palec, čo vedie k detailnejšiemu a jemnejšiemu zobrazeniu. Naopak, nižšie rozlíšenie (nižší počet DPI) vedie k hrubšiemu a menej detailnému zobrazeniu.

Typické použitia DPI zahŕňajú:

  • Digitálna Fotografia: Pri úprave digitálnych fotografií je dôležité mať na pamäti rozlíšenie, aby sa dosiahla požadovaná kvalita a ostrosť obrázka.
  • Tlač: Pri tlači dokumentov, fotografii alebo grafiky je dôležité zvoliť správne rozlíšenie, aby sa zachovala kvalita tlače.
  • Monitory: Monitory počítača majú svoje vlastné rozlíšenie (DPI), ktoré ovplyvňuje jas a ostrosť zobrazených obrazov.
  • Skenery: Skenery určujú rozlíšenie pri digitalizácii obrázkov a dokumentov.

Výpočet DPI

Výpočet DPI je pomer medzi počtom bodov (pixelov) na obrazovke alebo tlačiarni a ich fyzickou veľkosťou na palec. Vzorec pre výpočet DPI je:

DPI = Počet bodov na obrazovke alebo tlačiarni / Fyzická veľkosť v palecoch

Napríklad, ak má obrazovka s rozlíšením 1920 x 1080 pixelov a jej fyzická veľkosť je 15 palcov na uhlopriečke, výpočet DPI by bol:

DPI = (1920 bodov / 15 palcov) = 128 DPI

Týmto spôsobom je možné určiť, koľko pixelov je umiestnených na paleci na obrazovke alebo tlačiarni.

Záver

DPI je kľúčovým pojmom v oblasti počítačovej grafiky a tlače, ktorý sa používa na meranie rozlíšenia obrazu. Porozumenie DPI a jeho významu je dôležité pri vytváraní a spracovaní grafických materiálov a pri výbere správneho zariadenia pre tlač a zobrazenie obrazov.

počet bodov na palec, údaj o rozlíšení obrazu, musí byť doplnený aj rozmerom obrázku

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥