Dodávka

Dodávka vo Faktoringu

Delivery (dodávka) – obdržanie objednaného tovaru kupujúcim (alebo v prospech zákazníka) od predávajúceho. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Delivery.

Doručenie tovaru od dodávateľa odberateľovi v určitom čase a vyjadrené v kvantitatívnych alebo finančných ukazovateľoch.

V oblasti faktoringu má pojem „dodávka“ špecifický význam, ktorý sa týka pohľadávok a financovania obchodných transakcií. Ide o proces, ktorý umožňuje rýchle získanie prostriedkov za predané tovary alebo poskytnuté služby, pričom faktoringová spoločnosť zabezpečuje financovanie pohľadávok.

Proces Dodávky vo Faktoringu

Proces dodávky vo faktoringu zahŕňa niekoľko krokov:

  1. Obchodná Transakcia: Dodávateľ dodá tovar alebo poskytne službu odberateľovi.
  2. Factoringová Dohoda: Dodávateľ uzatvorí dohodu s faktoringovou spoločnosťou o predaji svojich pohľadávok.
  3. Overenie Dodávky: Faktoringová spoločnosť overí, že dodávka bola úspešne uskutočnená a je potvrdená odberateľom.
  4. Vyplatenie Financií: Faktoringová spoločnosť vyplatí dodávateľovi určitú percentuálnu časť hodnoty pohľadávky okamžite. Tým sa zabezpečí rýchle financovanie.
  5. Inkaso Pohľadávky: Faktoringová spoločnosť sa postará o inkaso pohľadávky od odberateľa.
  6. Uzavretie Transakcie: Po inkase pohľadávky je transakcia uzavretá, a faktoringová spoločnosť vyplatí dodávateľovi zvyšok finančných prostriedkov po odpočítaní poplatkov.

Výhody Dodávky vo Faktoringu

Dodávka vo faktoringu umožňuje dodávateľom získať okamžité financovanie za svoje obchodné transakcie, čo zlepšuje likviditu a umožňuje rýchly rast. Taktiež eliminuje riziko nesplatenia pohľadávok, pretože faktoringová spoločnosť sa stará o inkaso.

Celkový proces dodávky vo faktoringu prispieva k zjednodušeniu obchodných operácií a zabezpečuje spoľahlivý zdroj financovania pre dodávateľov.

Delivery (dodávka) – obdržanie objednaného tovaru kupujúcim (alebo v prospech zákazníka) od predávajúceho.. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Delivery.

Doručenie tovaru od dodávateľa odberateľovi v určitom čase a vyjadrené v kvantitatívnych alebo finančných ukazovateľoch.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥