dodávka podľa rozpisu

Dodávka podľa Rozpisu vo Svete Obchodu

Tovarový prvok, ktorý bude odberateľovi dodávaný podľa rozpisu. Poznámky: Dodávka podľa rozpisu je totožná úplne, alebo z časti s objednávacou líniou (order line). Rozpis zahŕňa známy dátum dodávky. V kontexte fyzickej distribúcie, dodávka podľa rozpisu taktiež môže znamenať zoskupovanie objednávok odberateľa (zvyčajne jedenkrát do týždňa) do vopred stanovených miest určenia.

Dodávka podľa rozpisu je dôležitým pojmom v oblasti obchodu a logistiky. Znamená dodanie tovaru alebo služby od dodávateľa odberateľovi na základe stanoveného rozpisu. Tento rozpis zahŕňa výslovne určený dátum dodávky, čo umožňuje plánovanie a riadenie dodávok s presnosťou.

Význam Dodávky podľa Rozpisu

Pre obchodné subjekty je dodávka podľa rozpisu dôležitá z niekoľkých dôvodov:

 • Presné Plánovanie: Stanovený dátum dodávky umožňuje presné plánovanie zásob a zároveň zabezpečuje, že tovar bude k dispozícii v správnom čase.
 • Minimalizácia Zásob: Dodávka podľa rozpisu pomáha minimalizovať zásoby, pretože tovar je dodaný presne vtedy, keď je potrebný.
 • Zníženie Nákladov: Efektívne plánovanie dodávok znižuje náklady spojené s nadbytočnými zásobami a nedostatkom tovaru.
 • Optimalizácia Distribúcie: V kontexte fyzickej distribúcie umožňuje dodávka podľa rozpisu zoskupovať objednávky odberateľa, čo znižuje počet dodávok a zlepšuje efektívnosť distribúcie.
 • Proces Dodávky podľa Rozpisu

  Proces dodávky podľa rozpisu zahŕňa niekoľko krokov:

 1. Stanovenie Rozpisu: Dodávateľ a odberateľ stanovia rozpis, ktorý obsahuje informácie o konkrétnych tovaroch, množstvách a dátume dodávky.
 2. Pripravenosť Tovaru: Dodávateľ musí mať tovar pripravený na dodanie v stanovenom termíne.
 3. Dodanie podľa Rozpisu: Tovar je doručený od dodávateľa odberateľovi na presne stanovený dátum.
 4. Prijatie a Potvrdenie: Odberateľ prijme tovar a potvrdí, že dodanie prebehlo podľa rozpisu.

Dodávka podľa rozpisu je dôležitým nástrojom v obchodnom prostredí, ktorý umožňuje efektívne plánovanie a riadenie dodávok tovarov. Tento proces pomáha minimalizovať zásoby na sklade a zabezpečuje, že odberateľ dostane tovar v správnom čase. Pre dodávateľa to znamená efektívnejšie využívanie zdrojov a lepšiu spoluprácu s odberateľom.

Rozpis môže obsahovať nielen informácie o tovaroch a dátumoch dodávky, ale aj podrobnosti o cenách, termínoch platby a iných obchodných podmienkach. Je dôležité, aby sa obidve strany dohodli na všetkých aspektoch rozpisu pred začatím procesu dodávky.

Samotné dodanie tovaru musí byť presné a v súlade s dohodnutými podmienkami. Ak sa vyskytnú nejaké problémy alebo odchýlky, je dôležité, aby sa dodávateľ a odberateľ rýchlo dohodli na riešení a upravili rozpis podľa potreby.

V záverečnom kroku procesu odberateľ potvrdí, že dodanie prebehlo podľa rozpisu a že je spokojný s kvalitou a množstvom dodaného tovaru. Týmto spôsobom sa proces dodávky uzavrie a obidve strany majú jasné potvrdenie o tom, že obchodná transakcia bola úspešne dokončená.

Tovarový prvok, ktorý bude odberateľovi dodávaný podľa rozpisu. Poznámky: Dodávka podľa rozpisu je totožná úplne, alebo z časti s objednávacou líniou (order line). Rozpis zahŕňa známy dátum dodávky. V kontexte fyzickej distribúcie, dodávka podľa rozpisu taktiež môže znamenaťzoskupovanie objednávok odberateľa (zvyčajne jedenkrát do týždňa) do vopred stanovených miest určenia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥