dodatočná požiadavka

Dodatočná Požiadavka v Ekonomickej Oblasti Zásob

Požiadavka, ktorá je doplnková ku súčasnej ponuke materiálu.

Dodatočná požiadavka je dôležitým pojmom v oblasti riadenia zásob, ktorý označuje požiadavku na dodatočné množstvo materiálu, ktoré je doplnkové ku súčasnej ponuke. Táto požiadavka môže vzniknúť z rôznych dôvodov a má významný vplyv na riadenie zásob a plánovanie výroby.

Takéto dodatočné požiadavky môžu vznikať napríklad v dôsledku zvýšenej dopytu po produkte, problémov so zásobami alebo kvôli sezónnym výkyvom. Je dôležité, aby organizácia bola schopná efektívne reagovať na tieto dodatočné požiadavky a zabezpečiť, že materiál bude k dispozícii včas a v požadovanom množstve.

Plánovanie dodatočných požiadaviek si vyžaduje presné sledovanie zásob, komunikáciu so dodávateľmi a schopnosť rýchlo reagovať na zmeny v dopyte. Nesprávne riadenie dodatočných požiadaviek môže viesť k problémom so zásobami, oneskoreniam v dodávkach a strate obchodných príležitostí.

V záverečnej analýze je dodatočná požiadavka dôležitým faktorom v riadení zásob a plánovaní výroby. Organizácie musia byť schopné flexibilne reagovať na tieto požiadavky, aby zabezpečili efektívne fungovanie svojich obchodných procesov.

Požiadavka, ktorá je doplnková ku súčasnej ponuke materiálu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥