concurrent engineering

Súbežné (paralelné) radenie činností pri navrhovaní, vývoji, výrobe a vytváraní logistických reťazcov nových výrobkov, keď vďaka tímovej práci a mnohocestnej intenzívnej komunikácii dielčích informácií sa skracuje celková (priebežná) doba a zlepšujú služby zákazníkom. Do raných fázy navrhovania sa vnášajú poznatky o fázach životného cyklu výrobkov vrátane možností servisných služieb a recyklácie, riešia sa logistické požiadavky na konštrukciu a otázky kvality. Do tímovej spolupráce sa vťahujú ad dodávatelia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *