colný dohovor o kontajneroch

Colný Dohovor o Kontajneroch

(Convention douaniére relative aux conteneurs) Otvorený mnohostranný medzinárodný dohovor uzavretý v r. 1972 v Ženeve, ktorým boli stanovené podmienky pre zjednodušené colné odbavovanie kontajnerov v medzinárodnej doprave.

Colný dohovor o kontajneroch je významným medzinárodným dohovorom uzavretým v roku 1972 v Ženeve. Jeho cieľom bolo stanoviť podmienky a postupy pre zjednodušené colné odbavovanie kontajnerov v medzinárodnej doprave.

Tento dohovor umožňuje efektívnejšiu prepravu tovaru v kontajneroch cez hranice a zjednodušuje colné konanie spojené s týmito zásielkami. Colné orgány a dopravné spoločnosti sú viazané podmienkami tohto dohovoru, čo prispieva k plynulejšiemu toku medzinárodného obchodu.

Colný dohovor o kontajneroch zaviedol jednotné normy a postupy pre označovanie a odbavovanie kontajnerov na celom svete. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že colné odbavovanie je rýchlejšie a efektívnejšie, čo má pozitívny vplyv na medzinárodný obchod a hospodársky rast.

Preprava tovaru v kontajneroch sa stala neoddeliteľnou súčasťou medzinárodnej dopravy a colné dohovory ako tento hrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní, že tento proces prebieha bez problémov a v súlade s platnými predpismi.

(Convention douaniére relative aux conteneurs) Otvorený mnohostranný medzinárodný dohovor uzavretý v r. 1972 v Ženeve, ktorým boli stanovené podmienky pre zjednodušené colné odbavovanie kontajnerov v medzinárodnej doprave.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥