Časové rady

Časovým radom (time series) rozumieme postupnosť vecne a priestorovo porovnateľných údajov, ktoré sú jednoznačne usporiadané z hľadiska času, poskytujú informácie o numerických hodnotách premenných v jednotlivých po sebe nasledujúcich obdobiach (napr. rok, štvrťrok, mesiac…).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *