Cash advance

Cash advance – Výber hotovosti prostredníctvom platobnej karty

Cash advance je doplnková služba k platobným kartám a slúži nám na výber hotovosti v domácej alebo cudzej mene. Táto praktická služba umožňuje klientom vybrať si hotovosť prostredníctvom svojej platobnej karty na pobočke banky alebo v zmenárni.

Ako to funguje?

Pri využití služby cash advance jednoducho predložíte pracovníkovi banky svoju platobnú kartu a požiadate ho o výber hotovosti. Samozrejme, pri využití tejto služby je potrebné preukázať sa občianskym preukazom alebo pasom. Po predložení dokladu totožnosti oznámite pracovníkovi sumu, ktorú chcete vybrať, a tá vám bude vydaná.

Typy kariet

Na výber hotovosti prostredníctvom služby cash advance môžete využiť embosovanú platobnú kartu, ktorá sa využíva pomocou imprinteru, alebo elektronickú platobnú kartu, ak je daná banka alebo zmenáreň vybavená elektronickým snímačom.

Poplatky

Je dôležité poznamenať, že služba cash advance nie je bezplatná. Poplatky za túto službu sa líšia v závislosti od obchodných podmienok jednotlivých bánk. Zvyčajne sa pohybujú v rozmedzí 1–2% z vybranej sumy, pričom môže byť stanovená aj minimálna výška tohto percenta, napríklad 100 Sk.

Cash advance je doplnková služba k platobným kartám a slúži nám na výber hotovosti v domácej alebo tiež cudzej mene. Umožňuje vybrať hotovosť prostredníctvom platobnej karty na pobočke banky, alebo napríklad v zmenárni. Výplatné miesto musí byť označené logom platobného systému, ktorý nesie platobná karta (napr. MasterCard, Visa, Maestro a pod.) Ako to funguje? Ak potrebujeme vybrať hotovosť na pobočke banky (v zmenárni), predložíme pracovníkovi banky svoju platobnú kartu a požiadame ho o výber hotovosti prostredníctvom služby cash advance. Pri využití tejto služby je tiež potrebné predložiť občiansky preukaz alebo pas. Po predložení dokladu totožnosti (občianskeho preukazu alebo pasu) oboznámime pracovníka banky (zmenárne) s čiastkou, ktorú chceme vybrať a tá nám bude vydaná. Cash advance sa najčastejšie realizuje prostredníctvom imprinteru a tiež prostredníctvom elektronických terminálov určených práve na túto službu. Aký druh karty môžem použiť na výber prostredníctvom služby cash advance? Výber môžeme zrealizovať prostredníctvom embosovanej platobnej karty (pomocou imprinteru) a tiež prostredníctvom elektronickej platobnej karty v prípade, že banka alebo zmenáreň má k dispozícii elektronický snímač. Aké poplatky za túto službu platím? Poplatky za cash advance sú relatívne vysoké a ich výška závisí od konkrétnych obchodných podmienok jednotlivých komerčných bánk. Pohybujú sa v rozmedzí 1– 2% z vybranej sumy a tiež je stanovená minimálna výška tohto percenta, napríklad 100 Sk.

Je doplnková služba k platobným kartám a slúži na výber hotovosti v domácej alebo tiež cudzej mene. Umožňuje vybrať hotovosť prostredníctvom platobnej karty na pobočke banky alebo v zmenárni.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥