cargo terminál

Cargo Terminál v Doprave: Stredisko Pre Manipuláciu so Zásielkami

Cargo terminál je kľúčovým zariadením v leteckej doprave, ktoré slúži na nakladanie, prekladanie, vykladanie, triedenie, medziskladovanie, konsolidáciu a dekonsolidáciu zásielok. Tieto terminály hrajú dôležitú úlohu v logistike a zabezpečujú efektívny priebeh nákladnej dopravy vzdušnou cestou.

Funkcie Cargo Terminálu

Cargo terminály vykonávajú množstvo dôležitých funkcií:

  • Nakladanie a Vykladanie: Terminály sú vybavené špeciálnymi zariadeniami na nakladanie a vykladanie nákladu z lietadiel.
  • Medziskladovanie: Umožňujú dočasné uloženie zásielok pred alebo po ich preprave.
  • Triadenie a Triedenie: Zabezpečujú, aby zásielky boli správne usporiadané podľa destinácie a typu tovaru.
  • Konsolidácia a Dekonsolidácia: Slúžia na zlučovanie viacerých zásielok do jednej alebo ich rozdeľovanie na individuálne zásielky.
  • Manipulácia so Špeciálnymi ULD: Cargo terminály sú prispôsobené na manipuláciu so špeciálnymi leteckými paletami a kontajnermi známymi ako Unit Load Devices (ULD).

Poskytovanie Ďalších Služieb

Okrem základných funkcií poskytujú cargo terminály aj ďalšie služby pridávajúce hodnotu pre prepravcov. Tieto služby môžu zahŕňať dohľad nad nákladom, colné spracovanie, skladovanie na chladiarenských plochách a ďalšie.

Význam Cargo Terminálov

Cargo terminály sú kľúčovými článkami v leteckom nákladnom transporte, a tak zabezpečujú efektívnu a spoľahlivú prepravu tovaru po celom svete. Ich schopnosť manipulovať so zásielkami rôznych veľkostí a typov je kľúčová pre rýchlu a bezpečnú prepravu tovaru do rôznych destinácií.

Cargo terminály sú dôležitou súčasťou globálnej logistiky a hrajú neodmysliteľnú úlohu pri zabezpečení plynulého priebehu medzinárodnej leteckej dopravy.

Zariadenie pre nakládku, prekládku, vykládku, triedenie, medziskladovanie, konsolidáciu a dekonsolidáciu zásielok v leteckej doprave. Umožňuje i poskytovanie ďalších služieb pridávajúcich hodnotu pre prepravcu. Vybavenie cargo terminálu je prispôsobené pre manipuláciu so špeciálnymi leteckými paletami a kontajnermi (Unit Load Devices, ULD) i s europaletami.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥