čakací čas v kanály obsluhy

Čakací čas, ktorý sa objavuje pretože určitá činnosť je vykonávaná jedným, alebo viacerými zdrojmi (vo viacerých kanáloch obsluhy) s limitovanou kapacitou. Toto vyúsťuje do prestoja a teda do čakacieho času. Určujúce faktory zahŕňajú: – počet kanálov obsluhy, – faktor nakládky na kanál obsluhy, – procesný čas na činnosti. Príklady situácii v ktorých sa objavujú čakacie časy v kanáloch obsluhy sú: – prestoj cestných vozidiel vytvárajúci sa v prípade limitovanej vykládkovej kapacity, – zásoba práce spôsobená formovaním progresu, vtedy ak je nevyhnutné čakať na ďalšiu operáciu, ktorá sa má vykonávať výrobným zdrojom, ktorý v danom okamihu má nedostatočnú kapacitu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *