bordero

Bordero v Preprave a Špedícii: Dôležitý Dokument pre Kombinovanú Prepravu

Bordero je dôležitým dokumentom v oblasti prepravy a špedície, ktorý slúži na zabezpečenie kombinovanej prepravy tovaru. Je to písomná inštrukcia, ktorú odovzdáva jedna strana (zasielateľ) druhej strane, aby sprevádzala zásielku a obsahovala podrobnosti nevyhnutné pre úspešné dokončenie ďalšieho prepravného procesu.

Obsah Bordera

Obsah bordera je kľúčový pre efektívnu a bezpečnú prepravu tovaru. Medzi jeho hlavné komponenty patria:

  • Opis Nákladu: Bordero obsahuje detailný opis tovaru, ktorý sa prepravuje. Tento opis je dôležitý pre identifikáciu a sledovanie nákladu počas celej prepravy.
  • Meno Odosielateľa: Zahrnutie mena odosielateľa je nevyhnutné pre určenie pôvodu zásielky a na prípadný kontakt v prípade otázok alebo problémov.
  • Naloďovateľ: Naloďovateľ je osoba alebo firma zodpovedná za nakladanie tovaru na prepravný prostriedok. Ich meno a kontakt je zahrnutý v borderu pre jednoduchú koordináciu a komunikáciu.
  • Príjemca: Bordero obsahuje aj meno príjemcu tovaru. To je dôležité pre doručenie zásielky na správnu adresu a do rúk správnej osoby alebo firmy.
  • Pokyny na Vystavenie Konosamentov: V niektorých prípadoch môže byť v borderi uvedený pokyn na vystavenie konosamentov, ktoré sú ďalšími dôležitými dokumentmi v medzinárodnej preprave.
  • Frankatúrny Predpis: Ak sa požaduje platba za prepravu do istého bodu, bordero môže obsahovať frankatúrny predpis, ktorý stanovuje, kto bude za prepravu platiť.
  • Predpis na Dobierku: V prípade, že je tovar doručovaný na dobierku, bordero môže obsahovať pokyny týkajúce sa tejto formy platby.
  • Termín Zročnosti Akreditívov: Ak je platba za tovar viazaná na akreditív, bordero môže obsahovať informácie o termíne zročnosti akreditívov.
  • Stanovený Termín Nalodenia: Bordero môže obsahovať dôležité termíny, vrátane termínu nalodenia, ktoré musia byť dodržané počas prepravy.

Význam Bordera

Bordero je kľúčovým dokumentom v kombinovanej preprave a medzinárodnej logistike. Jeho správne vyplnenie a dodržiavanie pomáha minimalizovať chyby a problémy počas prepravy tovaru. Bez dostatočne podrobných informácií v borderi by mohlo dôjsť k nedorozumeniam medzi odosielateľom a príjemcom a tým k zbytočným oneskoreniam a strate financií.

Bordero je preto neoddeliteľnou súčasťou medzinárodnej obchodnej komunikácie a prepravy tovaru. Jeho dôležitosť spočíva v tom, že pomáha zabezpečiť, aby tovar bol doručený správnej osobe na správnom mieste a v správnom stave.

Písomná inštrukcia odovzdávaná jedným zasielateľom druhému, ktorá sprevádza zásielku pri zabezpečovaní kombinovanej prepravy; obsahuje podrobnosti dôležité pre splnenie ďalšej prepravy, najmä opis nákladu, meno odosielateľa, naloďovateľa, príjemcu; pokyny na vystavenie konosamentov; frankatúrny predpis; predpis na dobierku; termín zročnosti akreditívov; stanovený termín nalodenia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥