At-the-money option

At-the-money option: Kľúčový nástroj na finančnom trhu

Vo svete finančných trhov je mnoho nástrojov a stratégií, ktoré investorom umožňujú správne riadiť svoje riziká a maximalizovať svoje výnosy. Jedným z týchto nástrojov sú opcie, a medzi ne patrí aj špecifický typ zvaný „at-the-money option“.

Čo je At-the-money option?

At-the-money option, v preklade opcia na peniazoch, je špecifický typ opcie, kde spotová cena predmetného aktíva je rovnaká ako jej realizačná cena. V tejto situácii je hodnota intrinzickej hodnoty opcie rovná nule, čo znamená, že opcia nemá vnútornú hodnotu, ale môže mať časovú hodnotu založenú na očakávanom budúcom pohybe ceny aktíva.

Význam v investičnej stratégii

Opcie at-the-money sú populárne medzi obchodníkmi, pretože ponúkajú dobrý kompromis medzi cenou a pravdepodobnosťou, že opcia skončí in-the-money. Sú považované za relatívne menej rizikové v porovnaní s inými typmi opcií, ako sú in-the-money alebo out-of-the-money opcie.

Stratégie využívania At-the-money opcií

Existuje niekoľko stratégií, ako efektívne využiť at-the-money opcie. Jednou z nich je kúpa call alebo put opcií v očakávaní, že cena aktíva sa pohne vo váš prospech. Inou stratégiou môže byť predaj at-the-money opcií s cieľom získať prémium od kupujúceho opcie.

Riziká a výhody

Ak hľadáte opciu s vyšším potenciálom pre výnosy v krátkom časovom období, at-the-money opcie môžu byť tým správnym nástrojom. Avšak, ako všetky investície, aj tieto opcie prinášajú určité riziká. Je dôležité pochopiť tieto riziká a výhody predtým, než sa rozhodnete investovať.

Záver

At-the-money opcie sú zaujímavým a dôležitým nástrojom na finančných trhoch. Pre správne pochopenie a efektívne využívanie je potrebné mať hĺbkové znalosti o fungovaní opčných trhov a stratégiách obchodovania s opčnými zmluvami. Ako vždy je dôležité konzultovať sa s odborníkom alebo finančným poradcom pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí.

(opcia na peniazoch) – Situácia, keď sa spotová cena predmetného aktíva rovná realizačnej cene.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥