analýza časových sérií

Analýza časových sérií: Dôležitý nástroj ekonomickej analýzy

Analýza minulých údajov poukladaných v sériách, za účelom aktivácie záverov a / alebo očakávaní týkajúcich sa budúcich udalostí, ktoré sú navrhnuté na základe pravidelností tvoriacich základ tejto časovej série. Časové série sa skúmajú so zreteľom na skutočnosti spojené s trendom, sezónnymi a náhodnými výkyvmi.

Základné komponenty časových sérií

Analýza časových sérií sa snaží identifikovať štyri hlavné komponenty:

  • Trend: Ukazuje, ako sa údaje menia v čase, či už stúpajú alebo klesajú.
  • Sezónnosť: Pravidelné vzory, ktoré sa opakujú v určených časových intervaloch, napríklad ročne alebo mesačne.
  • Cyklus: Fluktuácie v údajoch s neregulérnou periódnosťou, často spojené s ekonomickými cyklami.
  • Náhodné výkyvy: Nepravidelné výkyvy v údajoch, ktoré nemožno priradiť k iným komponentom.

Význam analýzy časových sérií

Analyzovať časové série je dôležité pre mnoho oblastí ekonomiky. Umožňuje ekonómom, analytikom a podnikateľom predvídať budúce udalosti a správne rozhodovať na základe histórie. Napríklad, firmám môže pomôcť pri plánovaní výroby, predaja alebo nákupu.

Analýza minulých údajov poukladaných v sériách, za účelom aktivácie záverov a / alebo očakávaní týkajúcich sa budúcich udalostí, ktoré sú navrhnuté na základe pravidelností tvoriacich základ tejto časovej série. Časové série sa skúmajú so zreteľom na skutočnosti spojené s trendom, sezónnymi a náhodnými výkyvmi.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥