Akcia bez hlasovacieho práva

Akcia bez hlasovacieho práva je druh akcie, ktorá jej majiteľovi nedáva právo hlasovať na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti. Príkladom takejto akcie je prioritná (privilegovaná) akcia, na ktorú sa vypláca pevná dividenda.

Akcia bez hlasovacieho práva je druh akcie, ktorá jej majiteľovi nedáva právo hlasovať na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti.

Akcia bez hlasovacieho práva je špecifický druh akcie, ktorý jej majiteľovi neposkytuje právo hlasovať na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti. Tieto akcie sa vyznačujú tým, že ich majitelia nie sú zapojení do rozhodovacieho procesu v spoločnosti, najmä pri dôležitých otázkach týkajúcich sa jej riadenia.

Klúčové charakteristiky akcií bez hlasovacieho práva zahŕňajú:

  1. Obmedzené práva: Majitelia týchto akcií majú obmedzené práva v porovnaní s majiteľmi akcií, ktoré im poskytujú hlasovacie právo na valných zhromaždeniach. Nemajú možnosť ovplyvňovať rozhodnutia prijaté na týchto zhromaždeniach.
  2. Stabilné dividendy: Výhodou akcií bez hlasovacieho práva môže byť zabezpečená, pevná dividenda. To znamená, že majitelia týchto akcií majú nárok na vyplatenie určitej čiastky dividendy bez ohľadu na zisk spoločnosti. Toto môže byť atraktívne pre investorov, ktorí hľadajú stabilný príjem.
  3. Dôraz na kapitálový rast: Majitelia akcií bez hlasovacieho práva často kladú dôraz na kapitálový rast hodnoty akcie, pretože nemajú možnosť ovplyvňovať riadenie spoločnosti. Ich návratnosť investície môže spočívať vo vzostupnom kurze akcií na trhu.
  4. Diverzifikácia portfólia: Pre niektorých investorov môžu akcie bez hlasovacieho práva predstavovať formu diverzifikácie ich investičného portfólia. Tieto akcie sa často nachádzajú vo veľkých spoločnostiach a môžu byť pridané do portfólia na dosiahnutie rôznych investičných cieľov.

Príkladom akcií bez hlasovacieho práva sú prioritné akcie, ktoré majú vyhradené právo na pevné vyplácanie dividendy, ale nedávajú majiteľovi právo hlasovať na valných zhromaždeniach. To znamená, že majitelia prioritných akcií sú prijímatelia stabilného príjmu z dividend bez aktívneho zapojenia do rozhodovacieho procesu spoločnosti.

Pre investorov je dôležité poznať tieto rozdiely medzi rôznymi druhmi akcií a zvážiť svoje investičné ciele a stratégie predtým, ako investujú do akcií bez hlasovacieho práva alebo iných druhov cenných papierov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥