Životný cyklus

Životný cyklus (life cycle) je tvorený niekoľkými fázami, ktorými prechádza (napr. produkt alebo podnik) od svojho vzniku až po zánik, resp. revitalizáciu. Životný cyklus môže byť dlhý alebo krátky. Odrážajú sa v ňom všetky jeho manažérske, výrobné, technologické, právne, etické, ekologické a ekonomické aspekty. Životný cyklus odzrkadľuje kvalitu všetkých týchto aktivít, zrelosť, stabilitu, resp. nestabilitu a tým umožňuje predikovať aj ďalší vývoj.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *