železničná doprava

Odbor dopravy o ktorej renesanciu sa usiluje dopravná politika Európskej únie. Jej vývoj smeruje k obchodnému systému s vlastnou zodpovednosťou, celoeúropsky integrovanému, technologicky kompatibilnému, s hustejšou sieťou nákladných terminálov, intermodálne orientovaných a prístupných navzájom si konkurujúcim železničným podnikov. V logistických reťazcoch s diaľkovou kontinentálnou prepravou alternatíva voči cestnej eventuálne vodnej a leteckej preprave. Prepravuje vozové a kusové zásielky, spešniny, zásielky v kombinovanej doprevádzanej a nedoprevádzanej preprave. Prepravcom poskytuje informačné, poradenské a sprostredkovateľské služby i rôzne dopravné služby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *