Územný plán obce

stanoví urbanistickú koncepciu a rieši funkčné využitie a usporiadanie plôch s cieľom zabezpečiť súlad obce. Územný plán obce obsahuje textovú a grafickú časť. V textovej časti je uvedené: návrh urbanistickej koncepcie, návrh koncepcie technickej infraštruktúry, limity využitia územia a vymedzenie plôch verejno-prospešných stavieb.

Rieši urbanistickú koncepciu stanovuje a funkčné využitie a usporiadanie plôch s cieľom zabezpečiť súlad obce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *