Úverový register

Úverový register spravuje informácie o úveroch, o povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných kartách, podaných žiadostiach o úver klientov v bankách. Každý klient má pravo dozvedieť sa aké informácie o ňom úverový register vedie. Táto informácie býva spoplatnená. Informácie z úverového registra výrazne znižujú náklady spojené s hodnotením schopnosti klienta splácať úver. Na Slovensku dnes pôsobia tieto úverové registre: 1. Spoločný register bankových informácií (SRBI), ktorý spravuje informácie z bánk úveroch poskytnutých fyzickým osobám. Viac informcií o na stránke SBCB. 2. Nebankový register klientskych informácií (NRKI), ktorý spravuje informácie z nebankových spoločností o úveroch a pôžičkách poskytnutých fyzickým osobám. Viac informcií o na stránke NBCB. 3. Register Bankových úverov a záruk (RBÚZ) Národnej banky Slovenska, ktorý spravuje informácie o úveroch a zárukach bánk poskytnutých firmám a podnikom.

Úverový register spravuje informácie o úveroch, o povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných kartách, podaných žiadostiach o úver klientov v bankách. Každý klient má pravo dozvedieť sa, aké informácie o ňom úverový register vedie. Tieto informácie bývajú spoplatnené. Informácie z úverového registra výrazne znižujú náklady, spojené s hodnotením schopnosti klienta splácať úver.

spravuje informácie o úveroch, o povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných kartách, podaných žiadostiach o úver klientov v bankách. Každý klient má pravo dozvedieť sa aké informácie o ňom úverový register vedie. Táto informácie býva spoplatnená. Informácie z úverového registra výrazne znižujú náklady spojené s hodnotením schopnosti klienta splácať úver. Aktuálne úverové registre pôsobiace na území Slovenska sú Spoločný register bankových informácií (SRBI) www. sbcb. sk, Nebankový register klientskych operácií (NRKI) www. nbcb. sk, Register bankových úverov a záruk (RBÚZ) Národnej banky Slovenska. SRBI spravuje informácie z bánk o úveroch poskytnutých fyzickým osobám. NRKI spravuje informácie z nebankových spoločností o úveroch a pôžičkách poskytnutých fyzickým osobám. RBÚZ spravuje informácie o úveroch a zárukách bánk poskytnutých firmám a podnikom.

Spravuje informácie o úveroch, o povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných kartách, podaných žiadostiach o úver klientov v bankách spravuje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *