Ukazovateľ výdavkov

Percentuálny podiel aktív podielového fondu, ktorý sa ročne vydáva na zabezpečenie jeho činnosti. Pri zostavení ročnej správy fondu sa do tohto ukazovateľa zahŕňajú komisionárske poplatky 12b-1, poplatok za správu, administratívne výdavky, operačné výdavky a všetky iné výdavky spojené s aktívami fondu. Pri výpočte ukazovateľa výdavkov sa do úvahy neberú výdavky na služby maklérov pri kúpe a predaji cenných papierov v portfóliu fondu, ale ani úvodné, alebo konečné zaťaženie fondu, teda vstupný, alebo výstupný poplatok. Ak sú aktíva fondu malé, ukazovateľ výdavkov môže byť dosť vysoký. Naopak, ak sa čisté aktíva fondu zväčšujú, ukazovateľ výdavkov by sa mal zmenšovať, pretože výdavky sa rozkladajú do relatívne širokej základne aktív. Veľkosť ukazovateľa výdavkov je jedným z dôležitých kritérií pre výbere podielového fondu. Pre každú kategóriu fondov sa vypočítava priemerná úroveň nákladov, s ktorou sa porovnávajú náklady konkrétneho fondu. Má tiež pomenovanie Management Expense Ratio, MER. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Expense Ratio.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *