Ukazovateľ cena/hotovostné toky

Ukazovateľ cena / hotovostné toky fondu predstavujú vážený priemer ukazovateľov cena/hotovostné toky všetkých akcií, ktoré sú v portfóliu fondu. Ukazovateľ cena/hotovostné toky podniku ukazuje na to, že akú sumu je ochotný investor zaplatiť za každú peňažnú jednotku, ktoré je výsledkom operácií firmy. Tento ukazovateľ je schopný ohodnotiť podnikanie firmy z hľadiska toho ako je schopná generovať hotovostné toky a je meradlom likvidity a platobnej schopnosti. Kvôli rozdielom účtovných štandardov v rôznych krajinách, nie vždy sa dajú porovnať vo výkazoch ukazovatele zisku. Kvôli tomu sa nie vždy dajú porovnávať ukazovatele P/E. Ukazovateľ cena/hotovostné toky môže byť medzinárodným štandardom hodnotenia akcií vo vzťahu k jej finančným výsledkom. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Price / Cash Flow.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *