Ucelený vlak

(pojem pre účely Dohody o cene medzi dopravcom a zákazníkom) – A) vo vnútroštátnej preprave: je to vlak, ktorý je naložený rovnakým druhom tovaru v jednej stanici odchodu od jedného odosielateľa, určený jednému prijímateľovi do jednej stanice príchodu a je podaný jedným nákladným listom. Prílohou nákladného listu je výkaz vozňov. B) v medzinárodnej preprave: je to vlak, z jednej stanice odchodu od jedného odosielateľa, prepravovaný do jednej stanice príchodu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *