trh

1. (Odberatelia a/alebo dodávatelia) Externý odberateľ určitého tovaru od interného i externého dodávateľa. Externí dodávatelia určitého tovaru pre interných i externých odberateľov. 2. (Kvantita) Celkové množstvo požadovaného alebo nakúpeného tovaru externými odberateľmi od externých a interných dodávateľov za určité časové obdobie vyjadrené kvantitatívnymi alebo finančnými vzťahmi. Celkové množstvo ponúknutého a/alebo predaného tovaru externými dodávateľmi za určité časové obdobie vyjadrené kvantitatívnymi alebo finančnými vzťahmi. 3. Súbor požiadaviek na dodávky určitého tovaru počas určitého časového obdobia. Situácia na trhu je charakterizovaná vzťahom dodávok a požiadaviek na určitý tovar. Napr. svetový trh ocele. 4. Stretnutie dodávateľov a odberateľov (veľtrhy efektívnosti, obchodné veľtrhy, výmeny zásob, aukcie). 5. Miesto, na ktorom je tovar ponúkaný na predaj.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *