minimálno – maximálny systém

Minimálno-maximálny systém v oblasti zásob

Pojem „Minimálno-maximálny systém“ v zásobovom hospodárstve

Minimálno-maximálny systém je dôležitým pojmom v oblasti zásobového hospodárstva. Tento systém je navrhnutý na efektívne riadenie a dopĺňanie stavu zásob v organizácii. „Min“ v tomto kontexte predstavuje minimálny stav zásob, zatiaľ čo „max“ predstavuje maximálny stav zásob, ktorý je žiaducim cieľom. Tento systém pomáha minimalizovať náklady a optimalizovať riadenie zásob.

Fungovanie minimálno-maximálneho systému

V minimálno-maximálnom systéme je veľkosť objednávky premenlivá a je výsledkom rozdielu medzi maximálnymi zásobami a aktuálnymi zásobami na sklade a na objednávke. Objednávka sa vygeneruje vtedy, ak sa zistí, že zásoby na sklade klesli na minimálnu hodnotu alebo nižšiu. Cieľom je udržiavať dostatočné množstvo zásob na minimalnom alebo vyššom stupni, aby sa predišlo nedostatku zásob a prerušeniu výroby alebo dodávky.

Výhody minimálno-maximálneho systému

Minimálno-maximálny systém prináša niekoľko výhod pre organizácie. Po prvé, pomáha minimalizovať náklady na skladovanie, pretože organizácia udržiava minimálne zásoby, ktoré sú potrebné na udržanie plynulého chodu. Po druhé, minimalizuje riziko straty príležitosti v prípade, že by zásoby boli nadbytočné. Po tretie, zlepšuje efektivitu riadenia zásob a optimalizuje procesy objednávania.

Záver

Minimálno-maximálny systém je dôležitým nástrojom v oblasti zásobového hospodárstva, ktorý pomáha organizáciám riadiť svoje zásoby efektívne a minimalizovať náklady. Tento systém je navrhnutý na udržiavanie optimálneho množstva zásob na minimalnom alebo vyššom stupni a zabezpečuje plynulý chod výroby a dodávky.

Systém dopĺňania medzného stavu zásob kde min znamená stav zásob a max znamená stav zásob na maximálnom stupni. Veľkosť objednávky je premenlivá a je výsledkom rozdielu maximálnych zásob a zásob na sklade a na objednávke. Objednávka sa dáva vtedy, ak zásoby na sklade sú na minime alebo nižšie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥