Public key

Public key, alebo verejný kľúč, je neoddeliteľnou súčasťou kryptomenovej ekonomiky. Ide o kľúčový prvok, ktorý umožňuje overiť digitálny podpis vytvorený príslušným súkromným kľúčom. V tomto …