s dodaním z prístaviska

DEQ: S Dodaním z Prístaviska

(clo zaplatené) – (… uvedený prístav určenia) /DEQ/ – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode/, podľa ktorého predávajúci spĺňa svoju povinnosť dodávky, keď je tovar k dispozícii kupujúcemu na prístavnej hrádzi (v prístavisku, doku) v uvedenom prístave určenia. Predávajúci znáša riziko a náklady vrátane poplatkov, daní a iných platieb súvisiacich s dopravou tovaru a okrem toho aj preclenie potrebné na import tovaru. Termín by sa nemal používať, ak predávajúci nie je schopný priamo alebo nepriamo získať licenciu na import. Ak si zúčastnené strany želajú, aby kupujúci preclil tovar určený na import a zaplatil poplatky, treba použiť slová poplatky nezaplatené, namiesto poplatky zaplatené. Ak si zúčastnené strany želajú vylúčiť z povinností predávajúceho niektoré poplatky, ktoré treba zaplatiť pri importe tovaru (ako napr. daň z pridanej hodnoty (DPH) : value added tax (VAT), toto by malo byť jasne uvedené a presne štylizované pridaním vety, ktorá to presne vyjadruje: delivered duty paid, VAT unpaid (……. named port of destination) – doručený, poplatky zaplatené, DPH nezaplatená (…….. uvedený prístav určenia). Poznámka: Tento termín môže byť použitý bez ohľadu na druh dopravy.

DEQ, čo znamená „s dodaním z prístaviska“ (z anglického „Delivered Ex Quay“), je Incoterm, ktorý definuje povinnosti predávajúceho a kupujúceho v medzinárodnom obchode, pokiaľ ide o prepravu tovaru cez prístav.

Úloha DEQ v Medzinárodnej Doprave a Obchode

DEQ má niekoľko kľúčových úloh v medzinárodnej doprave a obchode:

  • Riziko a Náklady: Podľa DEQ nesie predávajúci riziko a náklady spojené s privezením tovaru na prístavnú hrádzu v uvedenom prístave určenia.
  • Colné Poplatky: Predávajúci je zodpovedný za preclenie tovaru a zaplatenie colných poplatkov a daní.
  • Licencia na Import: DEQ predpokladá, že predávajúci je schopný získať licenciu na import tovaru do krajiny určenia.

Použitie DEQ

DEQ sa používa pre medzinárodný obchod, ktorý zahŕňa dopravu cez prístav. Je dôležité, aby sa obidve strany dohodli na konkrétnych podmienkach dodávky a zohľadnili všetky náklady a riziká spojené s touto formou dodania.

Záver

DEQ je Incoterm, ktorý definuje povinnosti predávajúceho a kupujúceho v medzinárodnom obchode, pokiaľ ide o dodanie tovaru na prístavnú hrádzu v uvedenom prístave určenia. Je dôležité, aby si obidve strany pred uzatvorením obchodu jasne stanovili podmienky a zohľadnili všetky aspekty týkajúce sa dodania a platieb. DEQ je užitočný termín pre obchody, ktoré zahŕňajú medzinárodnú námornú dopravu a prepravu cez prístav, a môže byť efektívnym spôsobom riadenia rizika a nákladov v medzinárodnom obchode.

Incoterms, vrátane DEQ, sú dôležitým nástrojom pre medzinárodných obchodníkov a pomáhajú presne definovať zodpovednosti a povinnosti strán zapojených do medzinárodných obchodných transakcií. Pri použití termínu DEQ je kľúčové, aby si obidve strany dohodli všetky podmienky a detaily dodania tovaru a aby mali jasné informácie o colných povinnostiach a nákladoch.

V závere je pre obidve strany dôležité, aby mali v zmluve jasné ustanovenia týkajúce sa dodacích podmienok a aby si vopred ujasnili, kto nesie riziko a náklady spojené s medzinárodnou dopravou. Takto môžu obchodné transakcie prebiehať efektívne a bez komplikácií, čo je v záujme všetkých zúčastnených strán.

(clo zaplatené) – (… uvedený prístav určenia) /deq/ – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode/, podľa ktorého predávajúci spĺňa svoju povinnosť dodávky, keď je tovar k dispozícii kupujúcemu na prístavnej hrádzi (v prístavisku, doku) v uvedenom prístave určenia. Predávajúci znáša riziko a náklady vrátane poplatkov, daní a iných platieb súvisiacich s dopravou tovaru a okrem toho aj preclenie potrebné na import tovaru. Termín by sa nemal používať, ak predávajúci nie je schopný priamo alebo nepriamo získať licenciu na import. Ak si zúčastnené strany želajú, aby kupujúci preclil tovar určený na import a zaplatil poplatky, treba použiť slová poplatky nezaplatené, namiesto poplatky zaplatené. Ak si zúčastnené strany želajú vylúčiť z povinností predávajúceho niektoré poplatky, ktoré treba zaplatiť pri importe tovaru (ako napr. daň z pridanej hodnoty (DPH) : value added tax (VAT), toto by malo byť jasne uvedené a presne štylizované pridaním vety, ktorá to presne vyjadruje: delivered duty paid, VAT unpaid (……. named port of destination) – doručený, poplatky zaplatené, DPH nezaplatená (…….. uvedený prístav určenia). Poznámka: Tento termín môže byť použitý bez ohľadu na druh dopravy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥